Ένεση για την εκφύλιση ωχράς κηλίδας

Με ένα νέο φάρμακο που θα χορηγείται σε ενέσιμη μορφή θα μπορεί να αντιμετωπίζεται στο εγγύς μέλλον η εκφύλιση της ωχράς κηλίδας, μια οφθαλμολογική πάθηση που μέχρι πρόσφατα αντιμετωπιζόταν μόνο χειρουργικά.  Πρόκειται για την δραστική ουσία ocriplasmin, η χορήγηση της οποίας, όπως έχουν δείξει οι κλινικές δοκιμές, μπορεί να μειώσει κατά 30% την εκφύλιση της ωχράς κηλίδας.  Η ουσία αυτής αναμένεται να πάρει έγκριση σε περίπου ένα χρόνο και η χορήγηση θα ενδείκνυται για οπές της ωχράς κηλίδας σταδίου 1 ή 2 και ενίοτε και για σταδίου 3.

Τι είναι η ωχρά κηλίδα;

Ο αμφιβληστροειδής χιτώνας είναι το φωτοευαίσθητο στρώμα ιστού που βρίσκεται στο πίσω μέρος του ματιού. Μία ειδική περιοχή του αμφιβληστροειδούς, που ονομάζεται ωχρά κηλίδα, είναι υπεύθυνη για την καθαρή, λεπτομερή όραση.

Η ωχρά κηλίδα είναι ένα κεντρικό σημείο στο εσωτερικό του οφθαλμού, περίπου 3 χιλιοστών, που έχει πολύ μεγάλη αξία από λειτουργική άποψη γιατί είναι υπεύθυνη για την κεντρική μας όραση, δηλαδή την όραση των λεπτομερειών μιας εικόνας που κοιτάζουμε. Με την κεντρική όραση, δηλαδή με την ωχρά κηλίδα, διακρίνουμε τα χαρακτηριστικά των προσώπων που κοιτάζουμε, διαβάζουμε, βλέπουμε τηλεόραση. Η ωχρά κηλίδα λοιπόν δεν είναι πάθηση. Μπορεί όμως να προσβληθεί από πάρα πολλές παθήσεις που γενικά τις ονομάζουμε ωχροπάθειες αλλά διαφέρουν μεταξύ τους σε αιτιολογία, εξέλιξη, βαρύτητα και θεραπευτική αντιμετώπιση. Η βλάβη οποιασδήποτε αιτιολογίας στην ωχρά προκαλεί ένα «θετικό σκότωμα», την αντίληψη δηλαδή μιας κηλίδας, ενός εμποδίου στο σημείο που προσπαθεί να εστιάσει ο ασθενής.

Τι είναι η εκφύλιση της ωχράς κηλίδας;

Η ωχρά κηλίδα φυσιολογικά είναι επίπεδη στο πίσω μέρος του ματιού, όπως μια φωτογραφική πλάκα στο πίσω μέρος μιας φωτογραφικής μηχανής. Η εκφύλιση της ωχράς κηλίδας μεταφράζεται σε ένα μη φυσιολογικό άνοιγμα (τρύπα) που σχηματίζεται στο πίσω μέρος του ματιού στην περιοχή της ωχράς κηλίδας. Αυτό έχει ως συνέπεια η όραση να γίνεται θολή και παραμορφωμένη.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Δείτε επίσης