Παράνομοι οι ζωολογικοί κήποι

Παράνομα λειτουργούν οι περισσότεροι ζωολογικοί κήποι στην Ελλάδα, ενώ οι συνθήκες που επικρατούν σ’ αυτούς θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή των άγριων ζώων.

Σύμφωνα με έρευνα που εκπόνησε το Πανευρωπαϊκό Δίκτυο Οργανώσεων για την εξάλειψη της Αιχμαλωσίας των Άγριων Ζώων (ENDCAP), σε συνεργασία με τον «Αρκτούρο», στην Ελλάδα μόνο ένας, το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο, από τους 15 γνωστούς ζωολογικούς κήπους έχει άδεια λειτουργίας, ενώ ο πραγματικός αριθμός του συνόλου των εγκαταστάσεων που μπορούν «εν δυνάμει» να χαρακτηρισθούν ως «Ζωολογικοί Κήποι» είναι άγνωστος.

Μετά από πιέσεις της περιβαλλοντικής οργάνωσης συστάθηκε επιτροπή που θα εξετάσει την εθνική νομοθεσία για τη λειτουργία των ζωολογικών κήπων.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Δείτε επίσης