Το ΞΕΕ προτείνει αναμόρφωση των προγραμμάτων κοινωνικού τουρισμού

Την πρότασή του για την αναμόρφωση των προγραμμάτων κοινωνικού τουρισμού του καταργηθέντος Οργανισμού Εργατικής Εστίας υπενθύμισε ο πρόεδρος του ΞΕΕ Γιώργος Τσακίρης με επιστολή που απέστειλε στο υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και για το κομμάτι αρμοδιοτήτων που προσφέρεται να αναλάβει το Επιμελητήριο.

Η σχετική πρόταση αναφέρεται στο διαχειριστικό σκέλος των εν λόγω προγραμμάτων με σκοπό τη συρρίκνωση του λειτουργικού τους κόστους, την πλήρη διαφάνεια στη διαχείριση και συμμετοχή, καθώς και στην εξασφάλιση της συμμετοχής όσο το δυνατόν περισσότερων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.

Συγκεκριμένα, το ΞΕΕ προτείνει τα εξής βήματα:

1.Δημιουργία ειδικού site για τα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού, όπου θα περιλαμβάνονται όλες οι αναγκαίες πληροφορίες για το πρόγραμμα τόσο για τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις (ξενοδοχεία, κάμπινγκ, ενοικιαζόμενα) όσο και για τους δικαιούχους του προγράμματος με πολλαπλές δυνατότητες.

2.Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων εκ μέρους των ξενοδοχείων και των κάμπινγκ με ηλεκτρονικό έλεγχο της εκπλήρωσης των όρων και των προϋποθέσεων του προγράμματος. Από την επιχείρηση θα καθορίζονται οι ειδικές τιμές δωματίου κατ’ άτομο με ή χωρίς πρωινό, ενώ το ΞΕΕ θα ελέγχει τη νόμιμη λειτουργία της ξενοδοχειακής  επιχείρησης και του κάμπινγκ, καθώς  και τις παρεχόμενες υπηρεσίες, με βάση τα στοιχεία του αρχείου του ή όπου απαιτείται θα ακολουθεί διασταύρωση των στοιχείων με τα αντίστοιχα του ΕΟΤ.

3.Ειδικά για τα ενοικιαζόμενα καταλύματα, παρ’ όλο που δεν είναι μέλη του ΞΕΕ, το Επιμελητήριο προτείνει να αναλάβει την ηλεκτρονική διεκπεραίωση των αιτήσεών τους σε συνεργασία με τον ΕΟΤ, ο οποίος  θα ελέγχει  τη νομιμότητα της λειτουργίας τους και θα παρέχει την τελική έγκριση της συμμετοχής τους. Η ενημέρωση και η διεκπεραίωση θα πραγματοποιούνται  και με τη σύμπραξη της ΣΕΕΔΔΕ, η οποία είναι αναγκαία για την επιτυχία του προγράμματος. Στην περίπτωση αυτή, λόγω του μεγάλου όγκου των ενοικιαζόμενων καταλυμάτων, θα ήταν δίκαιη η κάλυψη εκ μέρους του κράτους ή των ίδιων των επαγγελματιών του  ελάχιστου λειτουργικού  κόστους που απαιτείται   για τη διεκπεραίωση αυτού του έργου.

4.Στο ειδικό site του ΞΕΕ θα περιλαμβάνονται και όλη η ενημέρωση για τους όρους συμμετοχής στο πρόγραμμα, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και οι υπηρεσίες διεκπεραίωσης  και χορήγησης των δελτίων κοινωνικού τουρισμού. Η οικονομική συμμετοχή του δικαιούχου πρέπει να αφεθεί ελεύθερη, σύμφωνα με το Επιμελητήριο, και να μην καθορίζονται ανώτατα ποσά, όπως συνέβαινε με τα προγράμματα του Οργανισμού Εργατικής Εστίας.

Τέλος, το ΞΕΕ δηλώνει ότι θα συνεργαστεί με όποια κρατική ή άλλη υπηρεσία (π.χ. τράπεζα) οριστεί αρμόδια για τη διαχείριση των δικαιούχων, τον έλεγχο των δικαιολογητικών για την καταβολή των πληρωμών  στις επιχειρήσεις καταλυμάτων κ.ο.κ.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Δείτε επίσης