Αύξηση 50% των περιστατικών κατάθλιψης τη διετία 2011-2013

katathlipsh_andrasΜελέτη του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγιεινής (ΕΠΙΨΥ) του Πανεπιστημίου Αθηνών διαπιστώνει αύξηση των καταθλιπτικών επεισοδίων, από το 2011 έως σήμερα, σε ποσοστό που ξεπερνά το 50%.

Η έρευνα έγινε σε τυχαίο δείγμα του πληθυσμού τον Μάιο του 2013 και αποκάλυψε ότι η μείζων κατάθλιψη, δηλαδή η ασθένεια που πρέπει να αντιμετωπίζεται άμεσα με θεραπεία φτάνει σε ποσοστό 12,3% του ελληνικού πληθυσμού. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, στη χώρα μας πληρούν τα κλινικά κριτήρια της μείζονος κατάθλιψης. Το αντίστοιχο ποσοστό το 2011 ήταν 8,2%, ενώ το 2013 το ποσοστό έφτασε το 12,3%, δηλαδή κατέγραψε ποσοστιαία αύξηση 50%.

Άνεργοι και υποαπασχολούμενοι

Οι ομάδες του πληθυσμού που πλήττονται περισσότερο είναι οι γυναίκες, τα άτομα ηλικίας 35-44 και 55-64 ετών, τα άτομα με χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο, τα άτομα με εισόδημα μέχρι 400 ευρώ, οι άνεργοι και οι υποαπασχολούμενοι. Οι γυναίκες εμφανίζουν πιο συχνά κατάθλιψη σε ποσοστό 15,6% σε σχέση με τους άνδρες που εμφανίζουν την ασθένεια σε ποσοστό 9%.

Τα νέα στοιχεία του ΕΠΙΨΥ επιβεβαιώνουν παλαιότερες μελέτες που δείχνουν ξεκάθαρα αύξηση της σοβαρής κατάθλιψης στον ελληνικό πληθυσμό, από 3,3% το 2008 σε 6,8% το 2009 και 8,2% το 2011.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Δείτε επίσης