Τα συμπληρώματα διατροφής θα πωλούνται και στα σουπερμάρκετ

Και στα σουπερμάρκετ, εκτός από τα φαρμακεία, θα πωλούνται τα συμπληρώματα διατροφής, σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπέγραψαν οι υπουργοί Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης και Ανάπτυξης, Κωστής Χατζηδάκης. Στην Υπουργική Απόφαση αποσαφηνίζεται πως πρόκειται για εναρμόνιση της Ελλάδας με σχετική κοινοτική οδηγία.

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση «η πώληση των συμπληρωμάτων διατροφής επιτρέπεται να γίνεται από τα φαρμακεία, καθώς και τα καταστήματα τα οποία, κατά την κείμενη νομοθεσία, επιτρέπεται να πωλούν τυποποιημένα τρόφιμα. Η πώληση εξ αποστάσεως συμπληρωμάτων διατροφής επιτρέπεται μόνο από τις παραπάνω πηγές και εφόσον πληρούνται οι ειδικοί όροι της νομοθεσίας για πωλήσεις εξ αποστάσεως».

Οι αρμόδιες επιχειρήσεις υποχρεούνται να ακολουθούν τις προδιαγραφές των παρασκευαστών ως προς τις συνθήκες αποθήκευσης και έκθεσης των προϊόντων σε ότι αφορά τους κανόνες υγιεινής. Η τοποθέτηση των προϊόντων θα πρέπει να γίνεται σε ιδιαίτερο χώρο, με ευκρινή σήμανση «Συμπληρώματα διατροφής», όπως και με την προειδοποίηση υπό μορφή πινακίδας, η οποία θα πρέπει να βρίσκεται αναρτημένη σε κεντρικό και ευδιάκριτο σημείο της προθήκης.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Δείτε επίσης