Νέες υπηρεσίες από τα ΚΕΠ

Η online σύνδεση των ΚΕΠ με φορείς του Δημοσίου δίνει από σήμερα τη δυνατότητα σε πολίτες και επιχειρήσεις να έχουν βασικές υπηρεσίες με μία μόνο αίτηση, με μία μόνο επίσκεψη, γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Οι πολίτες μπορούν να λαμβάνουν από τα ΚΕΠ, απλά και άμεσα:

  • Φορολογική ενημερότητα των αρμόδιων ΔΟΥ
  • Ασφαλιστική ενημερότητα και βεβαίωση οικοδομοτεχνικού έργου του ΙΚΑ
  • Πιστοποιητικά Δημοτολογίου
  • Βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης
  • Βεβαίωση γέννησης
  • Βεβαίωση ιθαγένειας
  • Βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης ειδικά για τον ΟΓΑ
  • Βεβαίωση αποδοχών συντάξεων και εκκαθαριστικό σημείωμα του ΝΑΤ

Μέσα στους επόμενους μήνες οι πολίτες θα μπορούν να εξυπηρετούνται από τα ΚΕΠ και σε σχέση με το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο, το e-παράβολο, καθώς και πιστοποιητικά στρατολογίας.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Δείτε επίσης