Αιμολυτικές αναιμίες

anaimia5555ddΑιμολυτικές είναι οι αναιμίες κατά τις οποίες τα ερυθρά αιμοσφαίρια διασπώνται (αιμολύονται) γρηγορότερα από όσο μπορεί ο μυελός των οστών να παράγει νέα αιμοσφαίρια, για να τα αναπληρώνει. Η λέξη αιμόλυση είναι ελληνική λέξη και σημαίνει καταστροφή του αίματος.

Σημεία και συμπτώματα
• Κόπωση.
• Ωχρότητα του δέρματος.
• Δύσπνοια.
• Πιο γρήγορος και πιο αισθητός χτύπος της καρδιάς, ιδιαίτερα κατά την καταβολή προσπάθειας.
• Κιτρίνισμα του δέρματος.
• Σκούρα ούρα.
• Πίεση ή πληρότητα αριστερά κάτω από τα πλευρά λόγω της διόγκωσης του σπλήνα.

Επείγοντα σημεία και συμπτώματα
• Αιφνίδιος πόνος στο επάνω μέρος της κοιλιάς.

Οι αιμολυτικές αναιμίες μπορεί να είναι κληρονομικές ή επίκτητες.

Οι κληρονομικές αιμολυτικές αναιμίες είναι γενικώς αποτέλεσμα ανωμαλιών στη μεμβράνη των ερυθρών αιμοσφαιρίων ή ανεπάρκειας ενζύμων των ερυθρών αιμοσφαιρίων.

Σε έναν τύπο κληρονομικής αιμολυτικής αναιμίας που λέγεται σφαιροκυττάρωση τα ερυθρά αιμοσφαίρια είναι μικρά, στρογγυλά και εύθραυστα.

Ένας άλλος τύπος που λέγεται ανεπάρκεια της γλυκόζης-6-φωσφορικής διυδρογενάσης (G-6-PD) είναι αποτέλεσμα ανεπάρκειας ενός ενζύμου των ερυθρών αιμοσφαιρίων.

Οι επίκτητες μορφές μπορεί να είναι αποτέλεσμα φαρμάκων που λαμβάνονται για άλλες καταστάσεις, όπως για λοιμώξεις ή αρτηριακή υπέρταση. Αιμολυτική αναιμία μπορεί επίσης να εκδηλωθεί λόγω αυτοάνοσης αντίδρασης κατά την οποία το ανοσοποιητικό σας σύστημα προσβάλλει τα ερυθρά σας αιμοσφαίρια.

Διάγνωση

Αν ο γιατρός σας νομίζει ότι μπορεί να έχετε αιμολυτική αναιμία, είναι πιθανό να εξετάσει το αίμα σας, για να μετρήσει τον αριθμό των νέων ερυθρών αιμοσφαιρίων (δικτυοερυθροκυττάρων) και να δει αν τα κύτταρα είναι παραμορφωμένα. Ο αριθμός των νέων αιμοσφαιρίων είναι αυξημένος κατά την αιμολυτική αναιμία. Ο γιατρός σας μπορεί να εξετάσει το επάνω μέρος της κοιλιάς σας, για να δει αν έχει διογκωθεί ο σπλήνας ή το ήπαρ σας.

Πόσο σοβαρή είναι η αιμολυτική αναιμία; Μερικές μορφές αιμολυτικής αναιμίας θεραπεύονται δύσκολα, αλλά αυτοί οι τύποι αναιμίας σπάνια είναι μοιραίοι.

Θεραπεία

Όταν η αιμολυτική αναιμία προκαλείται από ένα φάρμακο, με τη διακοπή της χρήσης του συχνά βελτιώνεται ή εξαλείφεται η αιμόλυση.

Φάρμακα. Για την αντιμετώπιση της αιμολυτικής αναιμίας που προκαλείται λόγω αυτοάνοσης αντίδρασης χορηγούνται συνήθως φάρμακα. Τα κορτικοστεροειδή φάρμακα, όπως η πρεδνιζόνη, βοηθούν συχνά στην πρόληψη της καταστροφής των ερυθρών αιμοσφαιρίων (αιμόλυση).

Εγχείρηση. Αν η αιμολυτική αναιμία έχει προκαλέσει διόγκωση του σπλήνα, μπορεί να χρειαστεί να αφαιρεθεί. Ο σπλήνας φιλτράρει και αποθηκεύει τα ελαττωματικά ερυθρά αιμοσφαίρια, οπότε ορισμένες αιμολυτικές αναιμίες μπορεί να προκαλέσουν διόγκωση του σπλήνα από τα προσβεβλημένα ερυθρά αιμοσφαίρια.

Δείτε επίσης