Υδροξείδιο αργιλίου

Ενδείξεις: Το υδροξείδιο του αργιλίου (Aluminium Hydroxide) είναι εξουδετερωτικό της γαστρικής έκκρισης, δηλαδή ένα αντιόξινο φάρμακο.

Αντενδείξεις: Δεν υπάρχουν απόλυτες.

Παρενέργειες: Δυσκοιλιότητα είναι η συνηθέστερη. Σπανίως αναφέ ρονται ναυτία και έμετοι. Σπανιότατα και σε μακροχρόνια χορήγηση ένδεια φωσφόρου. Eπίσης έχει περιγραφεί εντερική απόφραξη από σχηματισμό κοπρολίθων, ιδιαίτερα σε ηλικιωμένα άτομα με δυσκοιλιότητα.

Aλληλεπιδράσεις: Aναστέλλει την απορρόφηση των τετρακυκλινών (πλην της δοξυκυκλίνης και ίσως της μινοκυκλίνης). Eπίσης μπορεί να μειώσει ή να καθυστερήσει την απορρόφηση πολλών φαρμάκων όπως αντιχολινεργικών, σιμετιδίνης, καρβενοξολόνης, σαλικυλικών, διγιτοξίνης, κινιδίνης, ισονιαζίδης, αλάτων σιδήρου, φαινοβαρβιτάλης κ.ά. Aκόμα μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα της κινιδίνης στο αίμα ή αντίθετα να ελαττώσει εκείνα των σαλικυλικών.

Προσοχή στη χορήγηση: Σε νεφρική ανεπάρκεια και μακροχρόνια λήψη υπάρχει αυξημένος κίνδυνος εμφάνισης συνδρόμου ένδειας φωσφόρου, μυοπαθειών, εγκεφαλοπαθειών (αναφέρονται μάλιστα και θάνατοι) ή επιβάρυνσης του ανοϊκού συνδρόμου των υποβαλλόμενων σε χρόνια αιμοκάθαρση. Eπίσης σε άτομα με έντονη δυσκοιλιότητα ή που βρίσκονται σε άναλο δίαιτα. Σε ανάγκη λήψης και άλλων φαρμάκων η λήψη τους να γίνεται με χρονικό μεσοδιάστημα 2 ωρών. Tα δισκία προτιμώνται σε ανάγκη αναστολής απορρόφησης του φωσφόρου.

Δοσολογία: Συνήθης δοσολογία 500 mg – 1 g, με τη μορφή εναιωρήματος ή μασώμενων δισκίων, 1-2 ώρες μετά από τα κύρια γεύματα και το βράδυ πριν από την κατάκλιση. Oι δόσεις μπορούν να αυξηθούν ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες όχι όμως για μακρό χρονικό διάστημα.

Σημείωση: Τα αντιόξινα φάρμακα παρά την ικανοποιητική σχετικά επουλωτική δράση (συγκρίσιμη με την των H2-ανταγωνιστών) και το χαμηλό κόστος τους ελάχιστα χρησιμοποιούνται σήμερα.

Αιτίες είναι η ανάγκη συχνής χορήγησής τους, με αποτέλεσμα τη μη εύκολη συμμόρφωση του ασθενή, το μεγάλο ποσοστό παρενεργειών (διάρροια ή δυσκοιλιότητα) και η μη ταχεία υποχώρηση των ενοχλημάτων σε σχέση με τους H2-ανταγωνιστές και τους αναστολείς της αντλίας πρωτονίων. Επειδή μπορεί να επηρεάσουν την απορρόφηση πολλών φαρμάκων δεν πρέπει να μη λαμβάνονται ταυτόχρονα με άλλα φάρμακα.

Δείτε επίσης