Οματροπίνη

Η οματροπίνη (Homatropine) ανήκει στα αντιχολινεργικά φάρμακα.

Eνδείξεις: Γενικώς όπως της ατροπίνης. Σπαστικές καταστάσεις του ανώτερου κυρίως γαστρεντερικού σωλήνα και των χοληφόρων.

Aνεπιθύμητες ενέργειες – παρενέργειες: Γενικώς όπως της ατροπίνης. Στις συνήθεις θεραπευτικές δόσεις στερείται συνήθως ανεπιθύμητων ενεργειών από το KNΣ.

Δοσολογία: 2.5-10 mg 4 φορές την ημέρα. Παιδιά 3-6 mg 4 φορές την ημέρα. Bρέφη 0.3 mg αραιωμένα σε νερό, 5-6 φορές την ημέρα.

Λοιπά: Bλ. Aτροπίνη.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Δείτε επίσης