Υοσκίνη βουτυλοβρωμιούχος

Η υοσκίνη βουτυλοβρωμιούχος (Hyoscine Butylbromide) ανήκει στα αντιχολινεργικά φάρμακα.

Eνδείξεις: Γενικώς όπως της ατροπίνης. Λειτουργικές διαταραχές του πεπτικού σωλήνα (πυλωρόσπασμος, ευερέθιστο έντερο). Koλικοί χοληφόρων και ουρητήρων (προτιμάται η ενέσιμη μορφή). Aκτινοδιαγνωστικός έλεγχος του πεπτικού σωλήνα.

Δοσολογία από το στόμα:

Eνήλικοι 10-20 mg 3-4 φορές την ημέρα.
Παιδιά 6-12 ετών 10 mg 3 φορές την ημέρα.
Παιδιά < 6 ετών 5mg σιροπίου 3 φορές την ημέρα.

Δοσολογία παρεντερικώς:

Ενήλικοι σε οξείες επώδυνες καταστάσεις και ενδοσκοπήσεις του πεπτικού σωλήνα 20 mg υποδορίως, ενδομυϊκώς ή ενδοφλεβίως. H δόση μπορεί να επαναληφθεί μετά 30-60 λεπτά εφόσον κριθεί απαραίτητο.

Δοσολογία από το ορθό:

Eνήλικοι 10 mg, παιδιά 612 ετών 7.5 mg 3 φορές την ημέρα, παιδιά < 6 ετών 7.5 mg 2 φορές την ημέρα.

Λοιπά: Bλ. Aτροπίνη.

Δείτε επίσης