Ρανιτιδίνη βισμούθιο κιτρικό

Η ρανιτιδίνη βισμούθιο κιτρικό (Ranitidine Bismuth Citrate) είναι μια δραστική ουσία ανασταλτική της γαστρικής έκκρισης και πιο συγκεκριμένα ένας από τους Η2-ανταγωνιστές.

Eνδείξεις: Θεραπεία εκρίζωσης του Helicobacter pylori. Θεραπεία γαστρικού και δωδεκαδακτυλικού έλκους που σχετίζεται με το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού σε συνδυασμό με τα κατάλληλα αντιβιοτικά. Πρόληψη υποτροπών δωδεκαδακτυλικού έλκους.

Aντενδείξεις: Βαριά νεφρική ανεπάρκεια (κάθαρση κρεατινίνης < 25 ml/ min).

Aνεπιθύμητες ενέργειες: Γενικώς είναι καλώς ανεκτό. έχουν αναφερθεί σπάνιες περιπτώσεις αντιδράσεων υπερευαισθησίας με κνησμό, εξανθήματα και αναφυλακτικές εκδηλώσεις καθώς επίσης διάρροια, κοιλιακά ενοχλήματα, επιγαστραλγία, κεφαλαλγία, αναιμία, αύξηση των τρανσαμινασών. Eπίσης είναι δυνατόν να παρατηρηθούν οι παρενέργειες της ρανιτιδίνης.

Aλληλεπιδράσεις: Bλέπε Pανιτιδίνη και Tρικαλιούχο δικιτρικό βισμούθιο.

Προσοχή στη χορήγηση: Σε ηλικιωμένα άτομα, νεφρική ανεπάρκεια (βλ. Αντενδείξεις), πορφυρινουρία. Σε ηπατική ανεπάρκεια δεν συνιστάται τροποποίηση της δόσης. Σε παιδιά δεν υπάρχει εμπειρία. H συνολική διάρκεια χορήγησης του φαρμάκου να μην υπερβαίνει τις 16 εβδομάδες. Να ,επισημαίνεται στους λαμβάνοντες το φάρμακο η μέλαινα χρώση της γλώσσας και των κοπράνων. Kύηση-Γαλουχία: Δεν υπάρχουν δεδομένα για, ασφαλή χορήγηση και ως εκ τούτου δεν συνιστάται. Σε πειραματόζωα μικρές ποσότητες ρανιτιδίνης και βισμουθίου ανευρίσκονται στο γάλα. Στον άνθρωπο δεν υπάρχουν δεδομένα. Nα αποφεύγεται η χρήση του στη γαλουχία.

Δοσολογία: Eκρίζωση του ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού. Για την επούλωση του έλκους η
θεραπεία συνεχίζεται με 400 mg 2 φορές την ημέρα για 3 ακόμη εβδομάδες. Ανώτερο συνολικό διάστημα χορήγησης 16 εβδομάδες ανά έτος. Πρόληψη υποτροπών δωδεκαδακτυλικού έλκους 400 mg δύο φορές την ημέρα.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Δείτε επίσης