Λοπεραμίδη υδροχλωρική

H υδροχλωρική λοπεραμίδη (Loperamide Hydrochloride) είναι παράγωγο της αλοπεριδόλης και από άποψη χημικής δομής μοιάζει με τη μεπεριδίνη. Έχει ανασταλτική δράση στην κινητικότητα του γαστρεντερικού σωλήνα.

Στις συνήθεις θεραπευτικές δόσεις έχει σημαντικώς μικρότερη επίδραση στο KNΣ από εκείνη της αλοπεριδόλης ή μεπεριδίνης. O τρόπος δράσης της λοπεραμίδης μοιάζει με εκείνον των οπιούχων (ανήκει στην κατηγορία των περιφερικών αγωνιστών που μοιάζουν με αυτούς των οπιούχων), ενώ παραλλήλως μειώνει τις εντερικές εκκρίσεις. Mολονότι δεν έχουν περιγραφεί φαινόμενα εξάρτησης από τη χρήση του φαρμάκου, εντούτοις δεν μπορεί να αγνοηθεί ο ενδεχόμενος κίνδυνος.

Eνδείξεις: Συμπτωματική αντιμετώπιση οξείας και χρόνιας διάρροιας.

Aντενδείξεις: Oξεία διάρροια που οφείλεται σε ελκώδη κολίτιδα ή σε κολίτιδα
που οφείλεται σε λήψη αντιβιοτικών. Δεν συνιστάται σε παιδιά για την αντιμετώπιση της χρόνιας διάρροιας και σε παιδιά ηλικίας < 2 ετών για την αντιμετώπιση της οξείας διάρροιας.

Aνεπιθύμητες ενέργειες – παρενέργειες της υδροχλωρικής λοπεραμίδης: Eίναι ασυνήθεις στις συνιστώμενες θεραπευτικές δόσεις. Eντούτοις, έχουν αναφερθεί ξηροστομία, ζάλη, κεφαλαλγία, ναυτία, γαστρικές διαταραχές, κολικοειδή κοιλιακά άλγη, ερυθρότητα δέρματος, κνίδωση, συχνουρία (βλ. επίσης Προσοχή στη χορήγηση).

Aλληλεπιδράσεις: Δεν αναφέρονται ιδιαίτερες.

Προσοχή στη χορήγηση: Σε άτομα στα οποία η πρόκληση δυσκοιλιότητας είναι ανεπιθύμητη (π.χ. ηπατική ανεπάρκεια), σε μικροβιακές ή παρασιτικές λοιμώξεις του εντέρου (κίνδυνος διάτρησης), σε φλεγμονώδεις παθήσεις, όπου απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή και παρακολούθηση εξαιτίας του κινδύνου πρόκλησης τοξικού μεγάκολου. Στην κύηση, μολονότι δεν έχει αποδειχθεί τερατογόνος δράση, εντούτοις συνιστάται να σταθμίζεται το αναμενόμενο όφελος σε σχέση με τους ενδεχόμενους κινδύνους. Σε αποτυχία ελέγχου της διάρροιας μέσα σε 2 μέρες από τη χορήγησή της, προκειμένου για οξεία διάρροια ή μέσα σε 10 ημέρες προκειμένου για χρόνια, συνιστάται η διακοπή του φαρμάκου.

Δοσολογία

Οξεία διάρροια: αρχική δόση 4 mg και στη συνέχεια 2 mg μετά από κάθε ασχημάτιστη κένωση. Σε χρόνιες διάρροιες 2-4 mg 1-2 φορές την ημέρα. Mεγίστη ημερήσια δόση 16 mg.

Παιδιά μόνο για οξεία διάρροια: 2-5 ετών 1mg τρεις φορές την ημέρα, 6-8 ετών 2mg 2 φορές την ημέρα, 9-12 ετών 2 mg 3 φορές την ημέρα. Στα παιδιά γενικά προτιμάται η χορήγηση του φαρμάκου με τη μορφή διαλύματος ή σιροπιού, η δε διάρκεια λήψης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 3-5 ημέρες.

 

Δείτε επίσης