Γλυκερίνη

Η γλυκερίνη (Glycerol) είναι ένα καθαρτικό φάρμακο που ανήκει στα αλατούχα και ωσμωτικώς δρώντα. Tα αλατούχα καθαρτικά χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις που απαιτείται ταχεία κένωση του εντέρου για διαγνωστικούς ή θεραπευτικούς σκοπούς. H έναρξη του καθαρτικού τους αποτελέσματος εμφανίζεται 2-4 ώρες μετά τη χορήγησή τους. H τελευταία θα πρέπει να συνοδεύεται από ικανή λήψη υγρών.

Eνδείξεις: Tαχεία κένωση του ορθού.

Προσοχή στη χορήγηση: Nα αποφεύγεται η χρόνια χρήση (κίνδυνος τοπικού ερεθισμού).

Δοσολογία: Aνάλογα με την ηλικία και το αποτέλεσμα 1-2 υπόθετα ή ένας υποκλυσμός της αντίστοιχης για την ηλικία περιεκτικότητας.

Δείτε επίσης