Ιβουτιλίδη

Η ιμπουτιλίδη (ibutilide) είναι αντιαρρυθμικό φάρμακο με ιδιότητες κυρίως της τάξης ΙΙΙ (παράταση του καρδιακού ηλεκτρικού δυναμικού) σύμφωνα με την κατάταξη κατά Vaughan Williams.

Η ιμπουτιλίδη παρατείνει τη διάρκεια του καρδιακού ηλεκτρικού δυναμικού σε απομονωμένα μυϊκά κύτταρα καρδιάς ενηλίκων και αυξάνει αμφότερα την κολπική και την κοιλιακή ανθεκτικότητα στη θεραπεία in vivo.

Ενδείξεις: Ταχεία μετατροπή της κολπικής μαρμαρυγής ή του κολπικού πτερυγισμού σε φλεβοκομβικό ρυθμό.

Αντενδείξεις: Ασθενείς που έχουν εμφανίσει στο παρελθόν πολύμορφη κοιλιακή ταχυκαρδία (torsade de pointes). Συμπτωματική καρδιακή ανεπάρκεια. Παρατεταμένο QT. Κολποκοιλιακός αποκλεισμός 2ου και 3ου βαθμού σε ασθενείς χωρίς βηματοδότη. Σύνδρομο νοσούντος φλεβοκόμβου. Πρόσφατο έμφραγμα του μυοκαρδίου. Ταυτόχρονη θεραπεία με αντιαρρυθμικά τάξης Ι ή ΙΙΙ. Σοβαρή ηπατική ανεπάρκεια. Κύηση και γαλουχία.

Ανεπιθύμητες ενέργειες – παρενέργειες: Βραδυκαρδία ή ταχυκαρδία, κολποκοιλιακός αποκλεισμός, αποκλεισμός δεματίου His, μονόμορφη ή πολύμορφη κοιλιακή ταχυκαρδία, παράταση του QT, κοιλιακές έκτακτες συστολές, υπόταση.

Αλληλεπιδράσεις-Προσοχή στη χορήγηση: Να μη χορηγούνται ταυτόχρονα αντιαρρυθμικά της τάξης Ι και ΙΙΙ ή φάρμακα που παρατείνουν το διάστημα QT (φαινοθειαζίνες, τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά, αντιισταμινικά των υποδοχέων Η1, μακρολίδια). Σε ασθενείς που λαμβάνουν ταυτόχρονα δακτυλίτιδα. Διόρθωση της υποκαλιαμίας και υπομαγνησιαιμίας αν υπάρχουν. Να υπάρχει εξοπλισμός για τυχόν άμεση απινίδωση καρδιάς. Διακοπή της έγχυσης σε εμφάνιση κοιλιακής ταχυκαρδίας ή μεγάλης παράτασης του QT.

Δοσολογία: Σε ασθενείς > 60kg 1mg ενδοφλεβίως σε διάστημα άνω των 10 λεπτών, <60 kg 0.01 mg/kg σε διάστημα άνω των 10 λεπτών. Μπορεί να χορηγηθεί και δεύτερη δόση ιμπουτιλίδης μετά τα 10 λεπτά εάν δεν εξαλειφθεί η αρρυθμία. Μετά από χειρουργική επέμβαση σε αιμοδυναμικά σταθερούς ασθενείς που παρουσίασαν κολπική μαρμαρυγή ή κολπικό πτερυγισμό 24 ώρες έως 7 ημέρες μετά την επέμβαση χορηγείται το ήμισυ των ανωτέρω δόσεων.

Δείτε επίσης