Φαινυτοΐνη (ως αντιαρρυθμικό φάρμακο)

Η φαινυτοΐνη (Phenytoin) ανήκει στα αντιαρρυθμικά φάρμακα και ειδικότερα στα τάξης  τάξης ΙΙ.

Αντιαρρυθμικά με δράση της τάξης ΙΙ είναι οι β-αποκλειστές. Χρησιμοποιούνται κυρίως για την αντιμετώπιση της ταχυκαρδίας και των αρρυθμιών που εμφανίζονται είτε με ταχυκαρδία ή σε ισχαιμία του μυοκαρδίου ή συνοδεύονται από διέγερση του συμπαθητικού.

Ενδείξεις: Κοιλιακές ή υπερκοιλιακές αρρυθμίες προερχόμενες κυρίως από τοξικό δακτυλιδισμό, όταν η θεραπεία πρώτης εκλογής δεν είναι αποτελεσματική.

Δοσολογία: Ενδοφλεβίως και με σύγχρονη παρακολούθηση της αρτηριακής πίεσης, 3.5-5 mg/kg (σε ρυθμό που να μην υπερβαίνει τα 50 mg/min). Σε ανάγκη επανάληψη της δόσης μετά 10 λεπτά. Στη συνέχεια χορήγηση από το στόμα, για διατήρηση του αποτελέσματος, 100-300 mg/24ωρο.

 

Δείτε επίσης