Βηταξολόλη

Η βηταξολόλη (betaxolol) είναι ένας αναστολέας των β1-αδρενεργικών υποδοχέων χωρίς ενδογενή συμπαθητικομιμητική δράση.

Ενδείξεις: Υπέρταση.

Δοσολογία: 20 mg ημερησίως.

Λοιπά: Βλ. Προπρανολόλη.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Δείτε επίσης