Ατενολόλη

H ατενολόλη (atenolol) είναι β-αδρενεργικός αναστολέας με καρδιοεκλεκτική δράση (δράση β1) και χρησιμοποιείται στην αντιμετώπιση της αυξημένης αρτηριακής πίεσης και στις καρδιακές αρρυθμίες.

Eνδείξεις: Yπέρταση, στηθάγχη, ορισμένες αρρυθμίες. Περιπτώσεις οξέος εμφράγματος μυοκαρδίου, εφόσον δεν ελαμβάνοντο προηγουμένως β-αποκλειστές και δεν υπάρχει υπόταση ή οι λοιπές αντενδείξεις.

Ανεπιθύμητες ενέργειες – παρενέργειες: Βλ. Προπρανολόλη. Καλύτερα ανεκτή σε ασθενείς με βρογχικό άσθμα και περιφερική αρτηριοπάθεια. Δεν διέρχεται τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό και δεν προκαλεί τις ανεπιθύμητες ενέργειες της προπρανολόλης από το ΚΝΣ. Δεν επιτείνει την υπογλυκαιμία από ινσουλίνη σε διαβητικούς.

Προσοχή στη χορήγηση: Βλ. Προπρανολόλη. Μείωση της δόσης σε νεφρική ανεπάρκεια.

Δοσολογία

Από το στόμα: Αρχική δόση 25-50 mg ατενολόλης μια φορά την ημέρα. Αν δεν υπάρχει η επιθυμητή ανταπόκριση σε 12 εβδομάδες η δόση μπορεί να αυξηθεί σε 100 mg μια φορά την ημέρα.

Ενδοφλέβια ένεση: Σε αρρυθμίες 2.5 mg ατενολόλης με ρυθμό 1 mg/λεπτό, επαναλαμβανόμενο κάθε 5 λεπτά και με μέγιστη συνιστώμενη δόση 10 mg.

Ενδοφλέβια έγχυση: Σε αρρυθμίες 150 μg/kg ατενολόλης σε διάστημα 20 λεπτών. Η ένεση ή η έγχυση μπορούν να επαναληφθούν μετά από 12ώρες εάν χρειάζεται. Σε πρώιμη φάση οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου εντός των πρώτων 12 ωρών 5-10 mg με βραδεία ενδοφλέβια χορήγηση (1 mg/λεπτό) και κατόπιν από του στόματος 50 mg μετά από 15 λεπτά, 50 mg μετά από 12 ώρες, 100 mg μετά από άλλες 12 ώρες και στη συνέχεια 100 mg εφάπαξ ημερησίως.

Λοιπά: Βλ. Προπρανολόλη.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Δείτε επίσης