Σελιπρολόλη υδροχλωρική

Η σελιπρολόλη (celiprolol) προστατεύει την καρδιά από την υπερβολική διέγερση όπως μπορεί να συμβεί σε στηθαγχικούς ασθενείς χωρίς να επηρεάζει αρνητικά τη λειτουργία της σε ηρεμία. Με την ταυτόχρονη περιφερική αγγειοδιασταλτική της δράση η σελιπρολόλη είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για τη θεραπεία της υπέρτασης.

Ενδείξεις: Hπιας έως μέτριας βαρύτητας αρτηριακή υπέρταση. Πρόληψη στηθάγχης.

Αντενδείξεις: Βλ Προπρανολόλη. Ουραιμία.

Ανεπιθύμητες ενέργειες: Κεφαλαλγία, ίλιγγος, υπνηλία, κόπωση. Σπανίως βραδυκαρδία.

Δοσολογία

Υπέρταση: 200 mg σελιπρολόλης κάθε πρωί και εάν απαιτείται 400 mg ημερησίως.

Σε ήπια έως μέτρια νεφρική ανεπάρκεια μείωση της δόσης στο ήμισυ, ενώ σε βαριά αντενδείκνυται.

Λοιπά: Βλ. Προπρανολόλη.

Δείτε επίσης