Εσμολόλη υδροχλωρική

Η εσμολόλη (esmolol) είναι ένας εκλεκτικός (καρδιοεκλεκτικός, β1-υποδοχείς) αποκλειστής των β-αδρενεργικών υποδοχέων με ταχεία έναρξη δράσης, πολύ σύντομη διάρκεια δράσης και χωρίς σημαντική ενδογενή συμπαθητικομιμητική ή σταθεροποιητική της μεμβράνης δράση σε θεραπευτικές δόσεις.

Η εσμολόλη αναστέλλει τους β1 υποδοχείς που βρίσκονται κυρίως στον καρδιακό μυ, αλλά αυτή η εκλεκτική του δράση δεν είναι απόλυτη και σε υψηλότερες δόσεις αρχίζει να εμφανίζεται αναστολή των β2 υποδοχέων που βρίσκονται στους βρόγχους και στο αρτηριακό δίκτυο.

Η εσμολόλη, σχετίζεται χημικά με την φαινοξυπροπανολαμίνη, κατηγορία των βήτα-αποκλειστών. Έχει ενζυματικά ασταθή εστερική δράση που επιτρέπει τον ταχύ μεταβολισμό και το βραχύ χρόνο ημίσειας ζωής στο πλάσμα.

Ενδείξεις: Βραχυχρόνια αντιμετώπιση της υπερκοιλιακής ταχυκαρδίας (περιλαμβανομένων ασθενών με κολπική μαρμαρυγή, κολπικό πτερυγισμό και φλεβοκομβική ταχυκαρδία). Ταχυκαρδία και υπέρταση που παρουσιάζονται στην περιεγχειρητική περίοδο.

Δοσολογία

Υπερκοιλιακή ταχυκαρδία: Ενδοφλέβια έγχυση 50-200 mcg/kg/λεπτό.

Περιεγχειρητική ταχυκαρδία και υπέρταση: Δόση εφόδου 80 mg εφ’ άπαξ για 15-30 δευτερόλεπτα, ακολουθούμενη από έγχυση 150 mcg/kg/min.

Λοιπά: Βλ. Προπρανολόλη.

Δείτε επίσης