Οξπρενολόλη υδροχλωρική

Η οξυπρενολόλη (oxprenolol) είναι ένας μη εκλεκτικός, λιπόφιλος β-αναστολέας που ασκεί συμπαθητικολυτική δράση και εμφανίζει μερική ανταγωνιστική ενέργεια.

Η οξπρενολόλη αποκλείει αποτελεσματικά την αρρυθμογόνο δράση των κατεχολαμινών. Καταστέλλει τη δημιουργία ερεθισμάτων στην καρδιά και παρατείνει και την κολποκοιλιακή αγωγιμότητα και την ανερέθιστη περίοδο του κολποκοιλιακού κόμβου.

Eνδείξεις: Υπέρταση, στηθάγχη, θυρεοτοξίκωση.

Ανεπιθύμητες ενέργειες: Βλ. Προπρανολόλη. Σπανίως οφθαλμοτοξικό σύνδρομο.

Δοσολογία

Υπέρταση: Αρχικώς 80 mg οξυπρενολόλης σε 2 δόσεις την ημέρα με προοδευτική αύξηση.

Στηθάγχη: 40-160 mg οξυπρενολόλης 3 φορές την ημέρα. Μέγιστη ημερήσια δοσολογία 320 mg.

Θυρεοτοξίκωση: 40-120 mg την ημέρα σε 2-3 δόσεις.

Λοιπά: Βλ. Προπρανολόλη.

Δείτε επίσης