Πινδολόλη

Η πινδολόλη (pindolol) είναι ένας ειδικός παράγοντας αποκλεισμού των β-αδρενεργικών υποδοχέων με χαμηλή καρδιοκατασταλτική δραστηριότητα σε θεραπευτικές δόσεις. Επίσης έχει κάποια ενδογενή συμπαθητικομιμητική δράση ακόμα και σε χαμηλές δόσεις

Eνδείξεις: Υπέρταση, στηθάγχη.

Ανεπιθύμητες ενέργειες – παρενέργειες: Βλ. Προπρανολόλη. Προκαλεί μικρότερου βαθμού βραδυκαρδία από την προπρανολόλη. Τη νύχτα ενδέχεται να αυξάνει λίγο την καρδιακή συχνότητα.

Αλληλεπιδράσεις, Προσοχή στη χορήγηση: Βλ. Προπρανολόλη. Μειωμένη δόση σε νεφρική ανεπάρκεια.

Δοσολογία

Υπέρταση: Αρχικώς 5 mg πινδολόλης 2-3 φορές την ημέρα ή 15 mg μια φορά την ημέρα. Μέγιστη δόση 45 mg την ημέρα.

Στηθάγχη: 2.5-5 mg πινδολόλης μέχρι 3 φορές την ημέρα.

Λοιπά: Βλ. Προπρανολόλη.

Πηγή: www.galinos.gr

Δείτε επίσης