ΚΕΡΑΥΝΟΒΟΛΟΣ ΑΚΜΗ

Η κεραυνοβόλος ακμή  (ACNE FULMINANS) είναι για μια σπάνια μορφή εξαιρετικά σοβαρής κυστικής ακμής, η οποία παρουσιάζεται κυρίως σε αγόρια που βρίσκονται στην εφηβεία.

Χαρακτηρίζεται από έντονα φλεγμονώδη οζίδια και πλάκες, που υφίστανται ταχεία διαπυητική εκφύλιση, καταλείποντας εξελκώσεις με ακανόνιστο περίγραμμα, και εντοπίζονται κατά κύριο λόγο στο πρόσθιο θωρακικό τοίχωμα και τη ράχη.

Το πρόσωπο συνήθως προσβάλλεται λιγότερο σοβαρά. Ο πυρετός και η λευκοκυττάρωση αποτελούν συχνά ευρήματα. Έχει αναφερθεί συνοδός εμφάνιση πολυαρθραλγίας και πολυμυαλγίας, καταστροφική αρθρίτιδα, καθώς επίσης και μυοπάθεια. Είναι δυνατόν να παρατηρηθούν εστιακές οστεολυτικές βλάβες.

Θεραπεία

Η χορήγηση 40 έως 60 mg πρεδνιζόνης είναι αναγκαία κατά τη διάρκεια των πρώτων 4 έως 6 εβδομάδων, έτσι ώστε να τεθεί υπό έλεγχο η δραματική φλεγμονώδης αντίδραση.

Μετά από διάστημα 4 εβδομάδων προστίθεται ισοτρετινοΐνη σε δόσεις από 10 έως 20 mg, οι οποίες προοδευτικά αυξάνονται μέχρι να φθάσουν τις συνήθεις δόσεις και συνεχίζονται έως ότου ολοκληρωθεί ο θεραπευτικός κύκλος με αθροιστική δόση 120-150 mg/kg. Οι μεγάλες κύστεις είναι δυνατόν να διανοιχθούν και να παροχετευθούν. Η ενδοβλαβική έγχυση κορτικοστεροειδών βοηθά στην υποχώρηση τους. Η χορήγηση infliximab μπορεί επίσης ν’ αποβεί χρήσιμη.

Δείτε επίσης