Πομφολυγώδες μολυσματικό κηρίο

malysmatiko khrio paidiΗ παραλλαγή αυτή του μολυσματικού κηρίου παρουσιάζε­ται χαρακτηριστικά σε νεογέννητα μωρά, αν και μπορεί να εμφανιστεί σε κάθε ηλικία.

Ο νεογνικός τύπος είναι εξαιρετι­κά μολυσματικός και αποτελεί απειλή στους βρεφικούς θαλάμους.

Στην πλειονότητα των περιπτώσεων η νόσος ξεκινά μεταξύ τέταρτης και δέκατης ημέρας ζωής με την εμφάνιση πομφολύγων, οι οποίες είναι δυνατόν να εντοπισθούν σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος.

Συχνές αρχικές θέσεις εντόπισης είναι το πρόσωπο και οι άκρες χείρες. Τα συστη­ματικά συμπτώματα λείπουν στη αρχή αλλά αργότερα εκδη­λώνονται αδυναμία και πυρετός ή υποθερμία. Συχνά παρου­σιάζονται πρασινωπές διαρροϊκές κενώσεις. Είναι δυνατόν να αναπτυχθούν ραγδαία βακτηριαιμία, πνευμονία ή μηνιγγί­τιδα, με μοιραία κατάληξη.

Στα θερμά κλίματα ιδίως, οι ενήλικες μπορεί να εμφανί­σουν πομφολυγώδες μολυσματικό κηρίο (φωτογραφία), συ­χνότερα στη μασχαλιαία ή βουβωνική χώρα ή τις άκρες χεί­ρες.

Συνήθως, δεν παρατηρούνται βλάβες στο τριχωτό της κεφαλής. Οι βλάβες είναι εντυπωσιακά μεγάλες, εύθραυ­στες πομφόλυγες, που δίνουν κλινικά την εντύπωση πέμφιγας. Όταν ρήγνυνται καταλείπουν γυροειδείς, ορορροούσες ή εφελκιδοποιημένες βλάβες και το στάδιο αυτό καλεί­ται γυροειδές μολυσματικό κηρίο (impetigo circinata).

Τα παιδιά με πομφολυγώδες μολυσματικό κηρίο μπορεί να έχουν ιστορικό δήγματος εντόμου στις θέσεις εμφάνισης των βλαβών.

Η πλειονότητα των περιπτώσεων οφείλεται στους φάγους τύπου 71 ή 55 του θετικού στην κοαγκουλάση S. aureus ή μιας συγγενούς ομάδας φάγου τύπου 2.

Το πομφολυγώδες μολυσματικό κηρίο μπορεί να αποτελεί μια πρώιμη εκδήλωση της ΗIV λοίμωξης.

Δείτε επίσης