Βοτρυομύκωση

votryomykoshΗ βοτρυομύκωση είναι μια ασυνήθης, χρόνια, διαταραχή βραδείας εξελίξεως που χαρακτηρίζεται από οζώδεις, εφελκιδοποιημένες, πυώδεις βλάβες (φωτογραφία).

Παρατηρού­νται συρίγγια, από τα οποία αποβάλλονται θειούχα κοκκία. Η επούλωση επιτυγχάνεται με τη δημιουργία ατροφικών ου­λών.

Από τα κοκκία απομονώνεται συχνότερα S. aureus στην καλλιέργεια, αν και έχουν αναφερθεί περιπτώσεις προκαλούμενες από Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Proteus, Bacteroides και Streptococcus.

Η κατάσταση αυτή παρατηρείται συχνά σε ασθενείς με διαταραγμένη λειτουρ­γία του ανοσοποιητικού συστήματος, όπως σε εκείνους με διαταραχές των ουδετεροφίλων.

Στους λοιπούς προδιαθεσικούς παράγοντες συγκαταλέγονται ο διαβήτης, η λοίμωξη HIV, ο αλκοολισμός και το σύνδρομο Job. Στις θεραπευτι­κές μεθόδους αντιμετώπισης της βοτρυομύκωσης περιλαμ­βάνονται τα κατάλληλα αντιβιοτικά, η χειρουργική παροχέ­τευση και η χειρουργική εκτομή.

Δείτε επίσης