Δερματική διφθερίτιδα

dermatikh diftheritidaTo δέρμα μπορεί να μολυνθεί από το βάκιλλο Klebs-Loeffler, Corynebacterium diphtheriae, με τη μορφή εξελκώσεων.

Συμπτώματα

Το έλκος στη διφθερίτιδα δέρματος είναι βαθύ και έχει σκληρά ανεστραμμένα, υπεγερμένα χείλη με μια ωχροκύανη χροιά (φωτογραφία). Συχνά η βλάβη καλύπτεται με μια γκριζωπή μεμβράνη. Είναι δυνατόν να προσβληθούν οι σύστοιχοι λεμφαδένες.

Ένας άλλος τύπος δερματικής προσβολής είναι εκείνος που εκδηλώνεται στις εκζεματικές, κηριοποιημένες, φυσαλιδώδεις ή φλυκταινώδεις εκδορές, από τις οποίες το Corynebacterium diphtheriae μπορεί να απομονωθεί.

Είναι δυνατόν να παρουσιαστεί μεταδιφθεριτιδική παράλυση και δυνητικά θανατηφόρες καρδιακές επιπλοκές, οφειλόμενες σε μια ισχυρή εξωτοξίνη, η οποία αναστέλλει την παραγωγή πρωτεΐνης στο ριβοσωμιακό επίπεδο.

Η δερματική διφθερίτιδα είναι συχνή στις τροπικές περιοχές. Οι περισσότερες περιπτώσεις που εκδηλώνονται στις ΗΠΑ αφορούν μη ανοσοποιημένες αγροτικές οικογένειες μεταναστών και ηλικιωμένους αλκοολικούς. Άτομα που έχουν ταξιδέψει σε χώρες του τρίτου κόσμου είναι επίσης δυνατόν να εισάγουν τη νόσο.

Θεραπεία

Η θεραπεία της διφθερίτιδας του δέρματος συνίσταται στην ενδομυϊκή έγχυση 20.000 έως 40.000 U αντιτοξίνης της διφθερίτιδας, αφού προηγηθεί δοκιμασία του επιπεφυκότα για τον αποκλεισμό υπερευαισθησίας στον ορό του αλόγου.

Ενσταλλάζεται στον έναν οφθαλμό μια σταγόνα αντιτοξίνης που έχει αραιωθεί σε αναλογία 1:10 και στον άλλον οφθαλμό μια σταγόνα φυσιολογικού ορού. Αν μετά από 30 λεπτά δεν εκδηλωθεί αντίδραση, χορηγούνται 20.000 έως 40.000 U αντιτοξίνης.

Η ερυθρομυκίνη σε δόση 2 gr/ημέρα αποτελεί το φάρμακο εκλογής, εκτός και αν είναι γνωστές μεγάλες αναλογίες ανθεκτικών μικροοργανισμών στην περιοχή.

Σε σοβαρές περιπτώσεις ενδείκνυται η ενδοφλέβια χορήγηση πενικιλλίνης G σε δόση 600.000 U/ημέρα επί 14 μέρες.

Η ριφαμπικίνη σε δόση 600 mg/ημέρα επί 7 ημέρες εξαλείφει τον αποικισμό των βακίλλων.

Δείτε επίσης