Αλλαγές στην αγορά της αυτοφροντίδας – Επιπτώσεις στα ΜΗΣΥΦΑ

Οι σημαντικές αλλαγές που προωθούνται στην αγορά της αυτοφροντίδας, καθώς και οι εξελίξεις από το μεγάλο αριθμό συγχωνεύσεων εταιρειών στη φαρμακοβιομηχανία, και οι επιπτώσεις τους στα ΜΗΣΥΦΑ, θα αναλυθούν στο ετήσιο συνέδριο της Πανευρωπαϊκής Οργάνωσης για την αυτοφροντίδα AESGP, που θα πραγματοποιηθεί φέτος στην Αθήνα, από την 1η Ιουνίου έως και τις 2 Ιουνίου, στο Ξενοδοχείο Apollon Divani στο Καβούρι.

Εξίσου σημαντικές θα είναι οι αναφορές στην εφαρμογή των στρατηγικών ψηφιακής εφαρμογής σε διάφορους τομείς, όπως σ’ αυτόν των brands. Ακόμη, η θετική ανάπτυξη της αγοράς της αυτοφροντίδας επηρεάζεται σε σημαντικό βαθμό από το γενικό πολιτικό κλίμα.

Για να επιτευχθεί πραγματική πρόοδος, σε πολλές χώρες εγκαινιάσθηκαν ειδικές καμπάνιες, υποστηριζόμενες είτε από τις κυβερνήσεις είτε από την ιδιωτική πρωτοβουλία, που εστιάζονται στη βελτίωση ή τροποποίηση ή ακόμη και αλλαγή κάποιων ρυθμιστικών αναγκών.

Εμπειρία από αυτές τις στρατηγικές που εφαρμόσθηκαν με επιτυχία θα παρουσιασθούν στο συνέδριο και θ’ αποτελέσουν αντικείμενο συζήτησης. Στις εργασίες του συνεδρίου θα παρουσιασθούν επίσης οι επιπτώσεις από την ανάγκη εφαρμογής νέων νομικών διαδικασιών, π.χ. για τα ψευδεπίγραφα φάρμακα και τη φαρμακοεπαγρύπνηση.

Οι ειδικοί στα θέματα θα φροντίσουν με τις παρουσιάσεις τους να διαφωτίσουν τους συμμετέχοντες σε όλα τα θέματα και να μη μείνουν αναπάντητα οποιαδήποτε ερωτήματα πάνω στις διαγραφόμενες παγκόσμιες τάσεις που επηρεάζουν την ανάπτυξη της αυτοφροντίδας.

Δείτε επίσης