Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών: Έλεγχος θώρακα χωρίς ακτινοβολία σε νεογνά

moro paidi 6Στο Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών Μέθοδος διαγνωστικού ελέγχου για παθήσεις του θώρακα στα νεογνά που περιλαμβάνει τη χρήση υπερηχογραφήματος, ελαττώνοντας έτσι, τη βιολογική επιβάρυνση που συνεπάγεται ο κλασσικός ακτινογραφικός έλεγχος, εφαρμόζεται στο Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών.

Η συγκεκριμένη μέθοδος, που εφαρμόζεται και σε μεγαλύτερα παιδιά με πνευμονία, φαίνεται να αποτρέπει τη διενέργεια ακτινογραφιών σε ποσοστό μέχρι και 40%.

Η εξέταση πραγματοποιείται με ευκολία και χωρίς να απαιτείται μετακίνηση των νεογνών, ενώ έχει πολύ σύντομη διάρκεια και προσφέρει άμεσο διαγνωστικό αποτέλεσμα. Αναδεικνύει αξιόπιστα μεγάλο φάσμα της παθολογίας του πνευμονικού παρεγχύματος (πυκνώσεις, οίδημα διάμεσου ιστού, νεκρωτικές πνευμονίες), ενώ θεωρείται ιδανική στην ανάδειξη των παθήσεων του υπεζωκότα (συλλογές, πνευμοθώρακας, όγκοι, παχύνσεις).

Παράλληλα, αποτελεί πολύτιμο βοήθημα για τις εφαρμοζόμενες επεμβατικές τεχνικές (παροχέτευση πλευριτικού υγρού, τοποθέτηση φλεβικών ομφαλικών καθετήρων). Η μέθοδος έχει ελάχιστους περιορισμούς και σταθερή αποτελεσματικότητα, αντίθετα με τις εναλλακτικές ακτινογραφίες, οι οποίες παρουσιάζουν πολλές φορές τεχνικά προβλήματα.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Δείτε επίσης