Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ για την ηλεκτρονική παραπομπή των διαγνωστικών εξετάσεων

Male Doctor Writing On Medical DocumentΤους κανόνες με τους οποίους θα πραγματοποιείται η ηλεκτρονική παραπομπή των διαγνωστικών εξετάσεων ορίζει απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, Παύλου Πολάκη, που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ.

Όπως αναφέρεται στο σχετικό ΦΕΚ, στα παραπεμπτικά διαγνωστικών εξετάσεων που εκδίδονται από την ηλεκτρονική συνταγογράφηση (e-prescription) που διαχειρίζεται η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. προστίθενται πεδία που αναγράφουν «ΔΙΑΓΝΩΣΗ» και «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ» τα οποία πλέον ο θεράπων ιατρός θα πρέπει υποχρεωτικά να επιλέξει, αφού πρώτα έχει επιλέξει το πεδίο της Διεθνούς Ταξινόμησης της Νόσου (ICD-10).

Ακολούθως και με βάση το ICD-10 που επιλέγει ο θεράπων ιατρός ορίζονται συγκεκριμένες διαγνωστικές εξετάσεις για τις οποίες μπορεί να παραπέμψει είτε για διάγνωση είτε για παρακολούθηση τον ασθενή, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα Α του ΦΕΚ. Οι εξετάσεις «ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ» επιτρέπονται μόνο μια φορά το μήνα για το ίδιο ICD-10 και για το ίδιο ΑΜΚΑ, ενώ οι εξετάσεις «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ» της νόσου επιτρέπονται για το διάστημα περιοδικότητας που είναι διαφορετικό για κάθε νόσο και το οποίο περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Α.

Ειδικότερα, για τα πακέτα εξετάσεων που αφορούν χρόνια νοσήματα, η ένταξή τους στο σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης γίνεται σε διασύνδεση με αναπτυγμένα θεραπευτικά πρωτόκολλα συνταγογράφησης, στην κατεύθυνση της ανάπτυξης ολοκληρωμένων κλινικών πρωτοκόλλων για τη διαχείριση των προβλημάτων υγείας των ασθενών με τα συγκεκριμένα νοσήματα.

Σε περίπτωση που ο θεράπων ιατρός κρίνει ως αναγκαία για την κλινική διερεύνηση του ασθενούς, την παραπομπή του για εξετάσεις πέραν των οριζόμενων στο Παράρτημα Α, τότε θα του δίνεται η δυνατότητα να επιλέξει ένα πεδίο με τον προσδιορισμό «ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΕΣ». Προκειμένου τότε να εκδοθεί το συγκεκριμένο παραπεμπτικό, θα πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολογία.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Δείτε επίσης