Καταγγελία για παραβίαση απόρρητων ιατρικών δεδομένων από το Διαύγεια

diavgeiaΤην παραβίαση απόρρητων ιατρικών δεδομένων μέσω του ιστότοπου «Διαύγεια», καταγγέλλει με ερώτησή του προς τον υπουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθό, ο βουλευτής του Ποταμιού Κώστας Μπαργιώτας.

Όπως αναφέρεται στην συνοδευτική της ερώτησης ανακοίνωση, «Καθημερινά αναρτώνται στη ‘Διαύγεια’ δεκάδες αποφάσεις από υπηρεσίες Νοσοκομείων στις οποίες αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία των ασθενών (ονοματεπώνυμο, ΑΜΚΑ, ηλικία, ασφαλιστικός φορέας, πάθηση).

Χαρακτηριστική είναι η πρόσφατη απόφαση του Διοικητή του ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ περί έγκρισης εμφύτευσης απινιδωτή σε ασθενή, στην οποία αναφέρεται το όνομα, η ηλικία και η πάθηση του ασθενούς. Είναι αυτονόητο ότι η ανάρτηση των πράξεων όλων των οργάνων της Διοίκησης στη Διαύγεια είναι αναγκαία, γιατί μόνο έτσι εξασφαλίζεται η διαφάνεια και η λογοδοσία από την πλευρά των φορέων άσκησης δημόσιας εξουσίας. Ωστόσο, η ακολουθούμενη πρακτική παραβιάζει πληθώρα διατάξεων».

Επίσης στην ανακοίνωση τονίζεται ότι, «η ακολουθούμενη, παράνομη πρακτική των νοσοκομείων αναδεικνύει την έλλειψη κοινού τρόπου διαχείρισης των δεδομένων υγείας των ασθενών από τα νοσοκομεία αφενός και τον κίνδυνο δικαστικής προσφυγής ασθενών που θίγονται και επιδίκασης αποζημίωσης εις βάρος του Δημοσίου αφετέρου».

Εν όψει των παραπάνω, ο βουλευτής Κώστας Μπαργιώτας, ερωτά τον Υπουργό σε ποιες ενέργειες σκοπεύει να προβεί, ώστε να υπάρχει απαρέγκλιτη τήρηση του νομικού πλαισίου αφενός και ενιαίος τρόπος διαχείρισης των δεδομένων υγείας των ασθενών από τα νοσοκομεία. Αφετέρου, τι έχει πράξει η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στο πλαίσιο τόσο της ρυθμιστικής όσο και της ελεγκτικής της αρμοδιότητας;

Δείτε επίσης