Σωτήρης Μπερσίμης: O ΕΟΠΥΥ μετατρέπεται σε δυναμικό ελεγκτικό μηχανισμό

mpersimis-sotirisO πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ, καθηγητής κ. Σωτήρης Μπερσίμης, μιλώντας στην διάρκεια των εργασιών του 2ου Πανευρωπαϊκού Συμποσίου που διοργάνωσε ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος ανέφερε μερικές μερικές από τις δράσεις για τον έλεγχο της φαρμακευτικής δαπάνης.

Αυτές είναι: Ολοκλήρωση των Μητρώων Ασθενών, αξιοποίηση της ιατροτεχνολογίας, αναδιαμόρφωση και ενοποίηση του συστήματος rebate, ομαλοποίηση των χρηματικών ροών προς τους παρόχους με διαφάνεια και δικαιοσύνη επανεξέταση και βελτίωση του μηχανισμού αυτόματων επιστροφών (claw back)και η δημιουργία κλειστών προϋπολογισμών ανά θεραπευτική κατηγορία.

Ο πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ τόνισε πως η προσπάθεια επικεντρώνεται στην μετατροπή του Οργανισμού από «παθητικό» σε δυναμικό ελεγκτικό μηχανισμό, για ορθολογικότερη διαχείριση των πόρων και έλεγχο του κόστους των προσφερομένων υπηρεσιών.

Ανέφερε χαρακτηριστικά ένα παράδειγμα όπου φαίνεται πως γιατροί από διάφορα μέρη της Ελλάδας συνταγογράφησαν σε διαφορετικούς ασθενείς, επιθέματα προσκομίζοντας την ίδια φωτογραφία. Η εκτιμώμενη υπέρβαση από τις δαπάνες για τα επιθέματα υπολογίζεται σε περισσότερα από 12.000.000 ευρώ.

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του ο κ. Μπερσίμης έδειξε πώς μέσω των νέων συμβάσεων θα βελτιωθεί η χωροταξική κατανομή των συνταγογράφων γιατρών σε ολόκληρη την χώρα.

Δείτε επίσης