Xenetix: Οδηγίες χρήσης

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ 

Xenetix 250 (250 mg I/mL), ενέσιμο διάλυμα

Xenetix 300 (300 mg I/mL), ενέσιμο διάλυμα

Xenetix 350 (350 mg I/mL), ενέσιμο διάλυμα

Δρατική ουσία: Ιοβιτριδόλη

Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο.

Το παρόν φύλλο οδηγιών περιέχει:

 1.           Τι είναι το Xenetix και ποια είναι η χρήση του
 2.           Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού χρησιμοποιήσετε το Xenetix
 3.           Πώς να χρησιμοποιήσετε το Xenetix
 4.           Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες (παρενέργειες)
 5.           Πώς να φυλάσσεται το Xenetix
 6.           Περιεχόμενα της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ Xenetix ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ

Το Xenetix ανήκει στην κατηγορία των ιωδιούχων σκιαγραφικών μέσων. Τα φαρμακευτικά αυτά προϊόντα χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια ακτινολογικών εξετάσεων. Το Xenetix ενισχύει την αντίθεση των εικόνων που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια αυτών των εξετάσεων, το οποίο βελτιώνει την οπτικοποίηση και τη σκιαγράφηση του περιγράμματος συγκεκριμένων τμημάτων του σώματος.

Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν χρησιμοποιείται μόνο για διαγνωστικούς σκοπούς.

 1. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΙΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ Xenetix

Μη χρησιμοποιήσετε το Xenetix

–           σε περίπτωση αλλεργίας στη δραστική ουσία (ιοβιτριδόλη) ή σε οποιοδήποτε άλλο συστατικό του Xenetix.

–           εάν είχατε ποτέ αλλεργική αντίδραση σε ένα φαρμακευτικό προϊόν που περιέχει την ίδια δραστική ουσία (ιοβιτριδόλη)

–           εάν έχετε υπερβολικά αυξημένα επίπεδα θυρεοειδικών ορμονών (θυρεοτοξίκωση).

–           εάν είστε έγκυος, ή πιστεύετε ότι είστε έγκυος, ή εάν προγραμματίζετε εξέταση της μήτρας και των σαλπίγγων (υστεροσαλπιγγογραφία).

Προειδοποιήσεις και Προφυλάξεις

Ενημερώστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας προτού χρησιμοποιήσετε Xenetix.

Όπως με όλα τα ιωδιούχα σκιαγραφικά μέσα, όποια και αν είναι η οδός χορήγησης και η δόση, είναι πιθανόν να εμφανιστούν ανεπιθύμητες ενέργειες, οι οποίες μπορεί να είναι ήπιες αλλά μπορεί επίσης να είναι απειλητικές για τη ζωή. Αυτές οι ανεπιθύμητες ενέργειες μπορεί να εμφανιστούν εντός μιας ώρας μετά τη χορήγηση ή, πιο σπάνια, μέχρι και επτά ημέρες αργότερα. Είναι συνήθως μη προβλέψιμες, αλλά ο κίνδυνος είναι υψηλότερος εάν είχατε εμφανίσει αντίδραση κατά τη διάρκεια προηγούμενης χορήγησης ενός ιωδιούχου σκιαγραφικού μέσου.

Πριν την εξέταση, πρέπει να ενημερώσετε το γιατρό σας εάν βρίσκεστε σε κάποια από τις ακόλουθες καταστάσεις:

 • Είχατε εμφανίσει αντίδραση στο παρελθόν σε ένα ιωδιούχο σκιαγραφικό μέσο κατά τη διάρκεια εξέτασης.
 • Έχετε ανεπαρκή νεφρική λειτουργία (νεφρική ανεπάρκεια).
 • Έχετε και ανεπαρκή νεφρική λειτουργία (νεφρική ανεπάρκεια) και ανεπαρκή ηπατική λειτουργία (ηπατική ανεπάρκεια).
 • Έχετε καρδιακά προβλήματα (καρδιακή ανεπάρκεια) ή κάποια άλλη νόσο της καρδιάς ή των αιμοφόρων αγγείων.
 • Έχετε υψηλά επίπεδα σακχάρου στο αίμα (διαβήτης).
 • Έχετε νόσο του παγκρέατος (οξεία παγκρεατίτιδα).
 • Είστε ασθματικός και είχατε κάποιο επεισόδιο άσθματος εντός οκτώ ημερών πριν την εξέταση.
 • Έχετε επιληψία.
 • Είχατε εγκεφαλικό επεισόδιο, ή έχετε εμφανίσει αιμορραγία στον εγκέφαλο (ενδοκρανιακή αιμορραγία).
 • Έχετε αυξημένη ποσότητα υγρού στον εγκέφαλο (εγκεφαλικό οίδημα).
 • Έχετε υπερβολική παραγωγή ορμονών που προκαλεί σημαντικά υψηλή αρτηριακή πίεση (φαιοχρωμοκύττωμα).
 • Έχετε μυϊκή νόσο (μυασθένεια).
 • Έχετε ή είχατε θυρεοειδική νόσο.
 • Προγραμματίζετε εξέταση του θυρεοειδή ή θεραπεία με ραδιενεργό ιώδιο.
 • Έχετε νόσο του μυελού των οστών (μυέλωμα, μονοκλωνική γαμμαπάθεια: πολλαπλό μυέλωμα ή μακροσφαιριναιμία του Waldenstrom).
 • Εμφανίζετε άγχος, νευρικότητα ή έχετε πόνους (οι ανεπιθύμητες ενέργειες μπορεί να αυξηθούν).
 • Πίνετε τακτικά μεγάλες ποσότητες αλκοόλ ή χρησιμοποιείτε ναρκωτικά.
 • Έχετε κάποια άλλη νόσο.

Λήψη άλλων φαρμάκων και Xenetix

Παρακαλείσθε να ενημερώσετε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε ή έχετε πάρει πρόσφατα:

 • ένα φάρμακο για τη θεραπεία των υψηλών επιπέδων σακχάρου στο αίμα (μετφορμίνη),
 • ένα φάρμακο για τη θεραπεία της καρδιακής νόσου ή της υψηλής αρτηριακής πίεσης (βήτα αναστολέα ή διουρητικό),
 • ένα φάρμακο που χρησιμοποιείται ιδιαίτερα για τη θεραπεία συγκεκριμένων τύπων καρκίνου (ιντερλευκίνη-2).

Εάν παίρνετε ή έχετε πάρει πρόσφατα ή μπορεί να πάρετε άλλα φάρμακα, ακόμα και αυτά που δεν απαιτούν ιατρική συνταγή, ενημερώστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

Χρήση του Χenetix με τροφές και ποτά

Ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας για να γνωρίζετε εάν δεν πρέπει να φάτε ή να πιείτε πριν την εξέταση. Πρέπει να ενημερώσετε το γιατρό σας εάν πίνετε τακτικά μεγάλες ποσότητες αλκοόλ. 

Εγκυμοσύνη, θηλασμός και γονιμότητα

Εγκυμοσύνη

Δεν πρέπει να πάρετε ποτέ το Xenetix εάν είστε έγκυος ή πιστεύετε ότι μπορεί να είστε έγκυος και εάν προγραμματίζετε εξέταση της μήτρας και των σαλπίγγων (συνδέουν τη μήτρα με τις ωοθήκες). Για άλλες εξετάσεις, εάν είστε έγκυος, ή αν έχετε καθυστέρηση της περιόδου σας, πρέπει να ενημερώσετε το γιατρό σας πριν την ακτινολογική εξέταση.

Ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας προτού πάρετε οποιοδήποτε φάρμακο.

Θηλασμός

Το Xenetix μπορεί να εκκρίνεται στο μητρικό γαλα.

Δεν πρέπει να θηλάζετε για τουλάχιστον 24 ώρες μετά τη χορήγηση του Xenetix.

Ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας προτού πάρετε οποιοδήποτε φάρμακο.

Οδήγηση και χειρισμός μηχανών

Δεν είναι γνωστοί ιδιαίτεροι κίνδυνοι.

Εάν δεν αισθάνεστε καλά μετά την εξέταση, δεν πρέπει να οδηγείτε ή να χειρίζεστε μηχανές.

Το Xenetix περιέχει νάτριο

Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν περιέχει λιγότερο από 1 mmol νατρίου (23 mg) ανά 100 ml, δηλάδή είναι στην ουσία «ελεύθερο νατρίου».

 1. ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΧΕΝΕΤΙΧ

Δοσολογία

Ο γιατρός σας θα καθορίσει τη δόση που πρέπει αυτός/αυτή να σας ενέσει. Η δόση θα εξαρτηθεί από αρκετούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένου του τύπου της εξέτασης στην οποία θα υποβληθείτε. 

Τρόπος και οδός χορήγησης

Ο γιατρός σας θα ενέσει αυτό το προϊόν σε ένα αιμοφόρο αγγείο (ενδαγγειακή οδός) ή μέσα σε μία κοιλότητα του σώματος (ενδοκοιλοτική οδός) πριν τη διεξαγωγή της εξέτασης.

Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση Χenetix από την κανονική

Είναι εντελώς απίθανο να λάβετε υπερβολική δόση Xenetix καθώς θα σας χορηγηθεί σε ιατρικό χώρο από εξειδικευμένο άτομο. Σε περίπτωση υπερδοσολογίας, το Xenetix μπορεί να απομακρυνθεί με αιμοκάθαρση (διαδικασία για την κάθαρση του αίματος).

Εάν έχετε ερωτήσεις ή αμφιβολίες, ζητήστε από το γιατρό η το φαρμακοποιό σας περισσότερες πληροφορίες.

Σε περίπτωση ακούσιας ή εκούσιας κατάποσης του ενέσιμου διαλύματος Xenetix από το στόμα, ενημερώστε αμέσως το γιατρό σας ή τηλεφωνήστε στο Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 77 93 777.

 1. ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και το Χenetix μπορεί να προκαλέσει παρενέργειες αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.

Μπορεί να εμφανιστούν αλλεργικές αντιδράσεις, οι οποίες κάποιες φορές είναι σοβαρές. Η αλλεργία μπορεί να αναγνωριστεί από τις ακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες:

 • αντιδράσεις που εμφανίζονται πολύ γρήγορα (συνήθως εντός μίας ώρας) με εξανθήματα στο δέρμα, ερυθρότητα (ερύθημα) και κνησμό (τοπικά ή εκτεταμένα εξανθήματα), αιφνίδιο οίδημα του προσώπου και του αυχένα (αγγειονευρωτικό οίδημα)
 • αντιδράσεις που εμφανίζονται αργότερα στο δέρμα, δηλαδή κόκκινα εξανθήματα (κηλιδώδη ή βλατιδώδη εξανθήματα) και σε εξαιρετικές περιπτώσεις, σοβαρές εκτεταμένες δερματικές βλάβες με εμφάνιση φλυκταινών στο σώμα (σύνδρομο Lyell ή Stevens-Johnson)
 • αναπνευστικές ανεπιθύμητες ενέργειες: βήχας, ρινική φλεγμονή (ρινίτιδα), στένωση του λαιμού, δυσκολίες στην αναπνοή, πρήξιμο του λαιμού (λαρυγγικό οίδημα), δυσκολίες στην αναπνοή με βήχα (βρογχικός σπασμός), αναπνευστική κατάρρειψη
 • ανεπιθύμητες ενέργειες της καρδιάς και των αιμοφόρων αγγείων: χαμηλή αρτηριακή πίεση (υπόταση), ίλιγγος, αίσθημα κακουχίας, διαταραχές του καρδιακού ρυθμού, καρδιακή ανακοπή
 • γαστρεντερικές ανεπιθύμητες ενέργειες: ναυτία, έμετος, κοιλιακά άλγη

Εάν εμφανίσετε κάποια από αυτές τις ανεπιθύμητες ενέργειες κατά τη διάρκεια ή μετά την ένεση του Xenetix, πρέπει να ενημερώσετε άμεσα το γιατρό σας. 

Άλλες πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες:

 • επιδράσεις στην καρδιά και στα αιμοφόρα αγγεία,
 • επιδράσεις στα νεύρα και τις αισθήσεις,
 • γαστρεντερικές διαταραχές,
 • επιδράσεις στα νεφρά,
 • αναπνευστικές διαταραχές,

στο σημείο του σώματος όπου ενέθηκε το Xenetix:

 • –      ήπιος παροδικός πόνος και οίδημα,
 • –      σχηματισμός θρόμβου αίματος σε φλέβα των κάτω άκρων (θρομβοφλεβίτιδα),
 • –      φλεγμονή ή τοπική βλάβη του δέρματος εάν το προϊόν διαχυθεί εκτός του αγγείου στο οποίο ενέθηκε το Xenetix. 

Εάν εμφανίσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών, ή αν εμφανίσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια που περιγράφεται εδώ ως σοβαρή, ενημερώστε το γιατρό ή φαρμακοποιό σας. 

 1. ΠΩΣ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΤΟ ΧΕΝΕΤΙΧ

Να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το φθάνουν και δεν το βλέπουν τα παιδιά. Να μη χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στο φιαλίδιο. Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται.

Μη φυλάσσετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 30°C, και να προστατεύεται από το φως.

Τα φάρμακα δεν πρέπει να απορρίπτονται στο νερό της αποχέτευσης ή στα σκουπίδια. Ρωτήστε το φαρμακοποιό σας πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δε χρειάζονται πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

 1. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τι περιέχει το Χenetix

Η δραστική ουσία είναι η ιοβιτριδόλη.

Το XENETIX 250 mg I/ml περιέχει 548,4 mg ιοβιτριδόλης/ml, που ισοδυναμούν με 250 mg ιωδίου.

Το XENETIX 300 mg I/ml περιέχει 658,1 mg ιοβιτριδόλης/ml, που ισοδυναμούν με 300 mg ιωδίου.

Το XENETIX 350 mg I/ml περιέχει 767,8 mg ιοβιτριδόλης/ml, που ισοδυναμούν με 350 mg ιωδίου.

Τα άλλα συστατικά (έκδοχα) είναι: sodium calcium edetate, trometamol hydrochloride, trometamol, hydrochlorid acid, sodium hydroxide και ύδωρ για ενέσιμα.

Εμφάνιση του Χenetix και περιεχόμενο της συσκευασίας 

Το ενέσιμο διάλυμα Xenetix είναι ένα διαυγές, άχρωμο, ελαφρώς κίτρινο διάλυμα, που περιέχει ιώδιο.

Συσκευασίες:

XENETIX 250 mg I/ml: 50 ml, 50 ml με εξάρτημα (kit) έγχυσης, 100 ml και 200 ml συσκευασμένα σε διαυγή γυάλινα φιαλίδια.

XENETIX 300 mg I/ml: 20 ml, 50 ml, 50 ml με εξάρτημα (kit) έγχυσης, 60 ml, 60 ml με εξάρτημα (kit) έγχυσης, 100 ml, 150 ml, 200 ml και 500 ml συσκευασμένα σε διαυγή γυάλινα φιαλίδια.

XENETIX 350 mg I/ml: 20 ml, 50 ml, 50 ml με εξάρτημα (kit) έγχυσης, 60 ml, 60 ml με εξάρτημα (kit) έγχυσης, 100 ml, 150 ml, 200 ml και 500 ml συσκευασμένα σε διαυγή γυάλινα φιαλίδια.

Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες. 

Δείτε επίσης