Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών: Παραπλανητική διαφήμιση κάρτας υγείας

H κάρτα υγείας Diamant που διαφημίζεται σε τηλεοπτικά κανάλια και υπόσχονται πλήρη υγειονομική κάλυψη και νοσηλεία για κάθε μέλος της οικογένειας δεν έχει την συνεργασία της Πανελλήνιας Ένωσης Ιδιωτικών Κλινικών (ΠΕΙΚ), κάτι που παραπλανητικά αναφέρεται στη διαφήμιση.

Για το θέμα αυτό η ΠΕΙΚ εξέδωσε  δελτίο τύπου, αν και δεν αναφέρει ότι πρόκειται για την κάρτα υγείας Diamant. Η ανακοίνωση έχει ως εξής:

“Αναφορικά με το ζήτημα που δημιουργήθηκε με την κάρτα υγείας που διαφημίζεται σε διάφορα τηλεοπτικά κανάλια και φέρεται να εκδίδεται σε συνεργασία με την ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ, ήδη η ΠΕΙΚ προέβη σε σύνταξη και επίδοση κατεπείγουσας Εξωδίκου Δήλωσης – Πρόσκλησης – Διαμαρτυρίας κατά της εν λόγω εταιρείας.

Με την εξώδικο αυτή διαμαρτύρεται εντονότατα για την παράνομη ψευδεπίγραφη και παραπλανητική διαφήμισή της, την καλεί όπως από τη λήψη της εξωδίκου παύσει πάραυτα οποιαδήποτε προβολή του εν λόγω διαφημιστικού, στο οποίο εμφαίνεται ότι δήθεν υφίσταται συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών και ταυτόχρονα την καλεί να αναφέρει ρητά στα μεταδιδόμενα από αυτήν διαφημιστικά μηνύματα που αφορούν την εν λόγω κάρτα υγείας ότι ουδεμία συνεργασία υφίσταται με την “ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ”.

Παράλληλα, δηλώνεται στην εξώδικο ότι η ΠΕΙΚ προτίθεται να προβεί σε οποιαδήποτε αναγκαία ενέργεια, ενδεικτικώς κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων, κατάθεση μηνύσεων κατά παντός υπευθύνου, προσφυγή στο Συμβούλιο Ελέγχου Επικοινωνίας – Πρωτοβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας, καθώς και στην άσκηση χωριστής αγωγής για την αποκατάσταση της ηθικής και οικονομικής ζημίας που ήδη έχει προκληθεί από την ανωτέρω παράνομη και αξιόποινη συμπεριφορά της ανωτέρω εταιρίας σε περίπτωση που διαπιστωθεί και παρά τη λήψη της ανωτέρω εξωδίκου από την εν λόγω εταιρία, η συνέχιση της προβολής των ανωτέρω διαφημιστικών μηνυμάτων χωρίς συμμόρφωση με τα ανωτέρω από μέσο τηλεοπτικό, ραδιοφωνικό ή έντυπο ή μέσο κοινωνικής δικτύωσης ή στο διαδίκτυο.

Η ΠΕΙΚ και στην παρούσα περίπτωση ενήργησε αστραπιαία διαφυλάσσοντας το κύρος και την αξιοπιστία όλων των μελών αυτής και με αυστηρότητα διακηρύσσει ότι θα προβεί και στο μέλλον σε κάθε αναγκαία νομική ενέργεια για τη διασφάλιση του κύρους και του ονόματος αυτής και των μελών της.

Δείτε επίσης