Ο ΕΟΠΥΥ προτείνει νέο σύστημα κλιμακωτής συμμετοχής των ασθενών στα φάρμακα

Νέο σύστημα κλιμακωτής συμμετοχής των ασθενών, ανάλογα με τη θεραπευτική αξία του φαρμάκου, προτείνει ο ΕΟΠΥΥ.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση, στο πρώτο εξάμηνο του έτους, η υπέρβαση στον ΕΟΠΥΥ έκλεισε στα 216 εκατομμύρια ευρώ έναντι υπέρβασης 152 εκατομμυρίων το αντίστοιχο εξάμηνο του 2015 (αύξηση 42,1%).

Η στόχευση αφορά προς συγκεκριμένες κατηγορίες φαρμάκων, στις οποίες η Ελλάδα εμφανίζει σημαντικές αποκλίσεις.

Ο πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ προτείνει να περάσει στον Οργανισμό η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, η οποία σήμερα ανήκει στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ). Προτείνει η κεντρική διαδικασία προμηθειών φαρμάκων να γίνεται από τον ΕΟΠΥΥ μέσω της κεντρικής φαρμακαποθήκης του Οργανισμού.

Αυτό απαιτεί αποδέσμευση των προμηθειών φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ και της κεντρικής του φαρμακαποθήκης από την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) για επιτάχυνση των διαδικασιών προμήθειας εξοπλισμού και φαρμάκων υψηλού κόστους.

Για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας της προμήθειας των φαρμάκων υψηλού κόστους για τα οποία έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαπραγμάτευση, προτείνεται η χρήση κεντρικών προμηθειών μέσω της φαρμακαποθήκης του ΕΟΠΥΥ, ώστε να μη διαρρέει η συμφωνηθείσα τιμή προμήθειας.

Τέλος, ζητά εισαγωγή νοσοκομειακού συνταγολογίου (λίστα ελεγχόμενης αποζημίωσης) ειδικά για τις θεραπείες υψηλού κόστους.

Δείτε επίσης