Απαραίτητοι οι φυσικοθεραπευτές στις ΜΕΘ

Τη σημασία της παρουσίας των φυσικοθεραπευτών στις ΜΕΘ, τονίζει με ανακοίνωσή του ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ), ζητώντας από το υπουργείο Υγείας μόνιμες προσλήψεις.

Στη ΜΕΘ, η ανάγκη για μηχανική υποστήριξη της αναπνοής, η ακινητοποίηση των βαρέως πασχόντων ασθενών και άλλοι παράγοντες επηρεάζουν την αναπνευστική και καρδιοαγγειακή λειτουργία, τη λειτουργικότητα και την ποιότητα ζωής των ασθενών. Για το λόγο αυτόν, η φυσικοθεραπεία κρίνεται απαραίτητη και συστήνεται από το σύνολο της ιατρικής κοινότητας ως μια από τις βασικές θεραπευτικές παρεμβάσεις στο χειρισμό των βαρέως πασχόντων ασθενών.

Ο Πρόεδρος του ΠΣΦ Πέτρος Λυμπερίδης ανέφερε: «Δυστυχώς, ο αριθμός των φυσικοθεραπευτών που στελεχώνουν τα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας είναι πολύ μικρότερος από αυτόν που προβλέπεται στους οργανισμούς τους, αλλά και στις προδιαγραφές του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την παροχή ασφαλών και επαρκών φυσικοθεραπευτικών υπηρεσιών. Αν εδώ προσθέσουμε και την μειωμένη διαθεσιμότητα κλινών ΜΕΘ στο ΕΣΥ, γίνεται αντιληπτό πως ο ρόλος και οι δυνατότητες προσφοράς των φυσικοθεραπευτών στους βαρέως πάσχοντες ασθενείς στη χώρα μας είναι περιορισμένος».

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών, απευθύνεται στη Πολιτεία και το Υπουργείο Υγείας ζητώντας τη πρόσληψη μόνιμων φυσικοθεραπευτών, σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα, ώστε να λειτουργήσουν οι 150 κλίνες ΜΕΘ που είναι τεχνολογικά εξοπλισμένες αλλά χωρίς προσωπικό, και ταυτόχρονα υπογραμμίζει την υποστελέχωση σε φυσικοθεραπευτές των ήδη λειτουργούντων κλινών ΜΕΘ.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Δείτε επίσης