Μη αναγκαίος ο μαζικός εμβολιασμός για το μηνιγγιτιδόκοκκου της οροομάδας Β στα παιδιά

Δεν κρίθηκε σκόπιμη η εισαγωγή του εμβολίου έναντι του μηνιγγιτιδόκοκκου οροομάδας Β στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών, σύμφωνα με την γνωμοδότηση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών.

Στην Ελλάδα, οι εμβολιασμοί των παιδιών γίνονται βάσει του Εθνικού Προγράμματος  Εμβολιασμών Παιδιών και Εφήβων, όπως αυτό διαμορφώνεται κάθε φορά από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών η οποία παρακολουθεί, επικαιροποιεί και προσαρμόζει το Εθνικό Πρόγραμμα σύμφωνα με τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα και τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Επιτροπή κατέληξε στην συγκεκριμένη απόφαση, συνεκτιμώντας ότι:

  • σύμφωνα με τις αρχικές μελέτες, φαίνεται ότι το εμβόλιο προκαλεί ανοσία και για το σύντομο διάστημα κυκλοφορίας του είναι ασφαλές,
  • στην Ελλάδα στην οποία υπάρχει αυστηρή επιδημιολογική επιτήρηση της μηνιγγιτιδοκοκκικής λοίμωξης, η επίπτωση της νόσου είναι σταθερά χαμηλή
  • σε χώρες με υψηλότερη επίπτωση της νόσου, δεν έχει εφαρμοστεί μαζικά ο εμβολιασμός κατά του μηνιγγιτιδόκοκκου οροομάδας β με ένταξη του εμβολίου στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.

Όπως σημειώνεται, εμβολιασμός έναντι του μηνιγγιτιδόκκου οροομάδας β έχει πραγματοποιηθεί μόνο στη Βρετανία, η οποία έχει τα τριπλάσια περιστατικά από την Ελλάδα. Επίσης φέτος εμβολιάζονται παιδιά στην Ιταλία και σε ορισμένες περιοχές της Γερμανίας, όμως και σε αυτές τις περιπτώσεις, ο εμβολιασμός δεν είναι μαζικός αλλά περιορίζεται μόνο στα παιδιά αυτής της ηλικίας.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Δείτε επίσης