Υπουργείο Υγείας: Συμφωνία με τους Θεσμούς στις βασικές κατευθύνσεις

Σύμφωνα με non paper του υπουργείου Υγείας, κατά τη συνάντηση της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου με τους εκπροσώπους των δανειστών το βράδυ της Κυριακής, επιβεβαιώθηκε η συμφωνία των δύο πλευρών στις βασικές κατευθύνσεις των μεταρρυθμίσεων του τομέα της υγείας με στόχο την καθολική, ισότιμη και αποτελεσματική φροντίδα των πολιτών.

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας δεσμεύτηκε ότι θα λάβει όλα τα αναγκαία διαρθρωτικά μέτρα για τον εξορθολογισμό των δημόσιων δαπανών όπως:

  • τον έλεγχο της ζήτησης φαρμάκων, εξετάσεων και θεραπευτικών πράξεων μέσω της ενσωμάτωσης πρωτοκόλλων και κατευθυντήριων οδηγιών στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης,
  • την ενίσχυση της ικανότητας του δημοσίου τομέα ώστε να καλύπτει υγειονομικές ανάγκες και τη συμπληρωματική συνδρομή των ιδιωτών παρόχων,
  • την κεντρικοποίηση των προμηθειών των δημόσιων νοσοκομείων,
  • τη σταδιακή εφαρμογή του νέου συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας με βάση τις κατευθύνσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, καθώς και
  • τον έλεγχο της φαρμακευτικής δαπάνης μέσω μηχανισμού HTA, κριτηρίων εισόδου στη θετική λίστα των καινοτόμων φαρμάκων, διαπραγμάτευσης τιμών και αυξημένης διείσδυσης των γενοσήμων.

Επιβεβαιώθηκαν, τέλος, τα χρονοδιαγράμματα για την υλοποίηση αυτών των μέτρων και στις επόμενες μέρες αναμένονται οι τελικές διατυπώσεις του κειμένου συμφωνίας, στο οποίο θα περιλαμβάνεται ή αύξηση -σε σχέση με την αρχική μνημονιακή πρόβλεψη- του συνολικού προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ για το 2017 και του ορίου clawback για τα νοσοκομειακά φάρμακα.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Δείτε επίσης