Πωλήσεις 2,9 δισ. ευρώ για 59 εταιρείες φαρμάκου το 2015

Συνολικές πωλήσεις 2,9 δισεκατομμυρίων ευρώ πραγματοποίησαν 59 εισαγωγικές και εμπορικές επιχειρήσεις φαρμάκων κατά το 2015. Αυτό προκύπτει από την εν εξελίξει έρευνα της Hellas List, σύμφωνα με την οποία τα μικτά κέρδη των συγκεκριμένων επιχειρήσεων αυξήθηκαν από 727 εκατ. ευρώ το 2014 σε 764 εκατ. ευρώ το 2015.

Παρά την θετική εικόνα των οικονομικών αποτελεσμάτων των εταιρειών, τα διαρκώς αυξανόμενα ποσά που καλούνται να επιστρέψουν στο κράτος (rebate και clawback) οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις δημιουργούν ισχυρά εμπόδια στη λειτουργία τους.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της εν εξελίξει έρευνας της Hellas List, από τα μέχρι στιγμής δημοσιευμένα στοιχεία των 59 εισαγωγικών και εμπορικών επιχειρήσεων φαρμάκων, οι συνολικές υποχρεώσεις τους αυξήθηκαν κατά 9% για να προσεγγίσουν τα 1,36 δισεκατομμύρια ευρώ. Tην ίδια στιγμή τα συνολικά ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν κατά 1,7% για να φθάσουν τα 770 εκατ. ευρώ.

Τα στοιχεία δεν αφορούν το σύνολο του κλάδου – η δημοσίευση των ισολογισμών του 2015 δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί –, είναι όμως ενδεικτικά των σοβαρών προβλημάτων που σωρεύονται στην τρέχουσα λειτουργία των επιχειρήσεων στο στρατηγικής σημασίας αυτόν κλάδο της ελληνικής οικονομίας.

Στις πρώτες θέσεις του καταλόγου των εταιρειών με τον σημαντικότερο κύκλο εργασιών ευρίσκονται οι εταιρείες: Novartis Hellas ΑΕΒΕ, Pfizer Ελλάς ΑΕ, Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ, Boehringer Ingelheim, Sanofi Aventis AEBE, GlaxoSmithKline, Merck Sharp, Roche Hellas, Astra Zeneca, ΠΕΙΦΑΣΥΝ- Πειραϊκός Φαρμακευτικός ΣΥΝΠΕ, Προμηθευτικός Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Αττικής, Συνεταιριστική Φαρμακαποθήκη ΑΕ, Janssen Cilag, Γένεσις Φάρμα ΑΕ, Φαρμασέρβ – Λίλλυ ΑΕΒΕ, Amgen Ελλάς, Reckitt Μπένκιζερ Ελλάς, Bristol, Μπάξτερ Ελλάς, Abbvie Φαρμακευτική, Merck Φαρμακευτικά και Gilead.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Δείτε επίσης