ΟΟΣΑ: Απαιτούνται βαθιές προσαρμογές των συστημάτων υγείας στις χώρες της ΕΕ

Χρειάζεται αποτελεσματικότερη πρόληψη, υψηλότερη ποιότητα και διασφάλιση της καθολικής πρόσβασης των πολιτών στην υγειονομική περίθαλψη για να επιτευχθεί περαιτέρω πρόοδος και να περιοριστούν οι ανισότητες στον τομέα της υγείας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Τα παραπάνω αναφέρονται ως γενικότερο συμπέρασμα στην έκθεση «Η υγεία με μια ματιά: Ευρώπη 2016» που υλοποίησε ο ΟΟΣΑ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με στόχο τη βελτίωση της πληροφόρησης σε θέματα υγείας κατά χώρα και σε επίπεδο ΕΕ, στο πλαίσιο του νέου κύκλου της πρωτοβουλίας «Κατάσταση της υγείας στην Ευρωπαϊκή Ενωση».

Όπως αναφέρεται, το 2013 στις χώρες της ΕΕ, πάνω από 1,2 εκατομμύρια άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας ασθενειών και τραυματισμών που θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί με αποτελεσματικότερες πολιτικές δημόσιας υγείας και πρόληψης, ή με πιο έγκαιρη και αποτελεσματική υγειονομική περίθαλψη.

Η ποιότητα της περίθαλψης εν γένει έχει βελτιωθεί στις περισσότερες χώρες της ΕΕ, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν ανισότητες.

Η βελτίωση των μεθόδων θεραπείας για παθήσεις απειλητικές για τη ζωή, έχει αυξήσει τα ποσοστά επιβίωσης, αλλά σε πολλές χώρες εξακολουθούν να υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης.

Επίσης, στην έκθεση υπογραμμίζεται, ότι σταθερή βελτίωση της υγείας του πληθυσμού και μείωση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την εξασφάλιση καθολικής πρόσβασης σε περίθαλψη υψηλής ποιότητας, γεγονός που οι περισσότερες χώρες της ΕΕ έχουν επιτύχει.

Ωστόσο, η γήρανση του πληθυσμού, σε συνδυασμό με τη σοβαρή δημοσιονομική στενότητα, θα απαιτήσει βαθιές προσαρμογές των συστημάτων υγείας των χωρών της ΕΕ με σκοπό την προαγωγή της υγιούς γήρανσης και την ανταπόκριση στις αυξανόμενες και μεταβαλλόμενες ανάγκες υγειονομικής περίθαλψης με πιο ολοκληρωμένο τρόπο, εστιασμένο στον ασθενή.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Δείτε επίσης