Κοινωνική προστασία 760 εκατ. ευρώ στον προϋπολογισμό του 2017

Δεκτή έγινε από τους θεσμούς η πρόταση της κυβέρνησης για δαπάνες ύψους 760 εκατομμυρίων που εγγράφονται στον προϋπολογισμό, χωρίς να θιγούν τα βασικά επιδόματα, όπως τα οικογενειακά και των αναπήρων.

Το 2017 προωθούνται ουσιαστικές θεσμικές τομές στο προνοιακό σύστημα όπως:

  • Εθνικός Μηχανισμός Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης, ο οποίος μπαίνει για συζήτηση στη Βουλή την επόμενη εβδομάδα και μέσω του οποίου για πρώτη φορά.H Ελλάδα θα αναπτύξει ένα πληροφορικό σύστημα που θα συλλέγει πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο και θα περιέχει τρία μητρώα: Το μητρώο δικαιούχων, το μητρώο δημόσιων και ιδιωτικών φορέων κοινωνικής πρόνοιας και το μητρώο προγραμμάτων κοινωνικής πρόνοιας.
  • Ενιαίος Φορέας Πληρωμής Επιδομάτων, που θα καλύπτει τα επιδόματα που δίδονται από όλους τους φορείς της κυβέρνησης, η οποία θα συνδέεται με την βάση δεδομένων της ΗΔΙΚΑ. Προωθείται μεταρρύθμιση για την Αναδοχή και Υιοθεσία, ώστε τα παιδιά να μην περιμένουν μήνες και χρόνια μέσα στα ιδρύματα, έχοντας παράλληλα εγγράψει κονδύλια του ΕΣΠΑ για τις δομές αποϊδρυματοποίησης.
  • Κοινοί κανόνες λειτουργίας αξιολόγησης και ελέγχου όλων των ιδρυμάτων ΝΠΙΔ και ΝΠΔΔ που προσφέρουν υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας. Εφαρμογή του ΚΕΑ, που θα απευθύνεται σε τουλάχιστον 700.000 άτομα.
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Δείτε επίσης