Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας: Mέτρα για τις ελλείψεις αίματος

Με αφορμή το θέμα των σοβαρών ελλείψεων αίματος και τις εκκλήσεις από συλλόγους ασθενών για την άμεση λήψη μέτρων, το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ), ανακοίνωσε τα άμεσα μέτρα που λαμβάνει για την επίλυση του προβλήματος που περιλαμβάνουν:

Έκκληση για αιμοδοσία εθελοντών αιμοδοτών από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναδιανομή των αποθεμάτων αίματος από νοσοκομειακές υπηρεσίες αιμοδοσίας, στοχευμένη έκκληση συστηματικών εθελοντών αιμοδοτών.

Ωστόσο, όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του το ΕΚΕΑ, η οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος δεν μπορεί να βασίζεται σε επικοινωνιακού τύπου αντιδράσεις ούτε σε επείγουσες εκκλήσεις με προσωρινό μόνο αποτέλεσμα.

Ακόμα, οι μεμονωμένες προσεγγίσεις από κάθε Υπηρεσία Αιμοδοσίας για την εξασφάλιση των οικείων αποθεμάτων αίματος με εξορμήσεις και συνεργασίες με συλλόγους αιμοδοτών σε ατομική βάση ομοίως, δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της εθνικής επάρκειας, ενώ δημιουργούν ανισότητες (σε κάποια νοσοκομεία πλεόνασμα αίματος και σε άλλα έλλειψη χωρίς ορθολογική βάση).

Οι δομικές αλλαγές στο Εθνικό Σύστημα Αιμοδοσίας, που ήδη έχουν δρομολογηθεί με, συγκεντροποίηση συλλογής ελέγχου και επεξεργασίας του αίματος από τα Κέντρα Αίματος ενιαίο πληροφοριακό σύστημα για όλη την αιμοδοσία της χώρας για την απεικόνιση σε αληθή χρόνο της προσφοράς και της κατανάλωσης αίματος, ενιαίο στρατηγικό σχέδιο προσέλκυσης και διατήρησης των εθελοντών αιμοδοτών, είναι ο μόνος τρόπος αντιμετώπισης των χρόνιων προβλημάτων του Συστήματος Αιμοδοσίας.

Επιπλέον το ΕΚΕΑ υπογραμμίζει ότι είναι άδικο για τους Εθελοντές Αιμοδότες, αλλά και για τις αιμοδοσίες της χώρας μας να λέγεται ότι οι Έλληνες δε δίνουν αίμα, όπως είναι και εντυπωσιακό γιατί μία σημαντική συλλογή αίματος δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών μας, σε αντίθεση με όλους τους αλγόριθμους των διεθνών οργανισμών.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Δείτε επίσης