Σύσταση επιτροπής για τη διαμόρφωση των συμβάσεων ειδικής αγωγής

Υπογράφηκε σήμερα από τον Γενικό Γραμματέα του υπουργείου Υγείας, Γ. Γιαννόπουλο, η απόφαση που προβλέπει τη σύσταση  Επιστημονικής Επιτροπής  με αντικείμενο την διαμόρφωση πλαισίου για θέματα ειδικής αγωγής και θεραπείας.

Η πρωτοβουλία ελήφθη από τον υπουργό Υγείας, Ανδρέα Ξανθό και με στόχο την καθολική και αξιόπιστη κάλυψη  των αναγκών των παιδιών που χρειάζονται ειδική φροντίδα.

Πιο συγκεκριμένα, έργο της Επιστημονικής Επιτροπής είναι:

  1. Η διαμόρφωση του πλαισίου για τις συμβάσεις ειδικών θεραπευτών με τον ΕΟΠΥΥ.
  2. Η τροποποίηση των διατάξεων του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) σε θέματα ειδικής αγωγής και θεραπείας.
  3. Η διαμόρφωση προτάσεων για το νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των Κέντρων Ειδικής Αγωγής.
  4. Η αποτύπωση των πραγματικών αναγκών σε όλο το φάσμα της Ειδικής Αγωγής.
  5. Η υιοθέτηση επιστημονικά τεκμηριωμένων θεραπευτικών πρωτοκόλλων.
  6. Η διαμόρφωση πρότασης προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ για την Ειδική Αγωγή.

Την Επιτροπή απαρτίζουν  εκπρόσωποι  της Ακαδημαϊκής Κοινότητας, ειδικοί επιστήμονες και εκπρόσωποι των Επιστημονικών και Επαγγελματικών φορέων της Ειδικής Αγωγής και των Συλλόγων Γονέων.

Το έργο της επιτροπής θα έχει ολοκληρωθεί  μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου.

Δείτε την απόφαση εδώ.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Δείτε επίσης