Το σύστημα Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας (ΗΤΑ) θα είναι έτοιμο πριν το καλοκαίρι

Η δυνατότητα πρόσβασης των ασθενών σε πραγματικά καινοτόμα φάρμακα με τεκμηριωμένο κλινικό όφελος και θετική επίδραση στην εξέλιξη της νόσου και την ποιότητα ζωής, είναι κρίσιμη πολιτική προτεραιότητα, τόνισε ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός, στον χαιρετισμό του στο 2ο συνέδριο ΗΤΑ, με την παρουσία εκπροσώπων από όλους τους εμπλεκόμενους στο φορείς.

Ο κ. Ξανθός τόνισε ότι το υπουργείο αναλαμβάνει πρωτοβουλίες σε τρία επίπεδα:

1. Σχεδιασμός και ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου και αξιόπιστου εθνικού συστήματος Αξιολόγησης της Τεχνολογίας Υγείας. «Βρισκόμαστε στη διαδικασία επεξεργασίας ενός μεταβατικού σταδίου το οποίο ελπίζουμε να θέσουμε σε εφαρμογή μέσα στο πρώτο τρίμηνο του έτους και παράλληλα προχωρούμε τον σχεδιασμό για τη δημιουργία του ανεξάρτητου οργανισμού ΗΤΑ, ο οποίος ελπίζουμε να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις αρχές του δευτέρου εξαμήνου του 2017. Θεωρούμε πως οι προσπάθειες αυτές δεν θα έχουν πιθανότητες επιβίωσης χωρίς τον ενεργό ρόλο και τη συνεργασία τόσο της φαρμακοβιομηχανίας όσο και των ίδιων των ασθενών και επομένως η συνέργειά τους είναι κεντρικό στοιχείο των σχεδιασμών μας», τόνισε ο υπουργός.

2.Την εμβάθυνση της διευρωπαϊκής συνεργασίας, η οποία συνοψίζεται στην ανάπτυξη του δικτύου EUnetHTA.

3. Τη διακρατική συνεργασία στο θέμα της αξιολόγησης τεχνολογιών υγείας (ΗΤΑ). Ο υπουργός ανέφερε ότι η χώρα μας συμμετέχει στις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η Πορτογαλία για τη δημιουργία μιας Ομάδας Υψηλού Επιπέδου για θέματα αξιολόγησης και διαπραγμάτευσης της φαρμακευτικής καινοτομίας.

Αξιοποίηση τεχνογνωσίας αλλά και «εθνικές πινελιές»

Ένας αυτόνομος φορέας αξιολόγησης τεχνολογίας υγείας, με αξιοποίηση της τεχνογνωσίας που υπάρχει από άλλες χώρες της Ευρώπης όπου ήδη λειτουργούν συστήματα ΗΤΑ, αλλά και «με τις δικές μας, εθνικές πινελιές, εάν αυτό χρειάζεται», θα λειτουργήσει στη χώρα μας, σύμφωνα με όσα ανέφερε στην ομιλία της στο συνέδριο ΗΤΑ η πρόεδρος του ΕΟΦ, Κατερίνα Αντωνίου.

Η πρόεδρος του ΕΟΦ επεσήμανε ότι αναγκαία θα είναι η συνεργασία και η αλληλεπίδραση μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων, που θα συμπεριλαμβάνουν και τους εκπροσώπους ασθενών.

Επίσης υπογράμμισε την ανάγκη συνεργασίας της Ελλάδα με άλλες χώρες όσον αφορά την αποζημιωτική της πολιτική, αφού ο μικρός πληθυσμός της, δεν αφήνει πολλά περιθώρια για μια επιτυχημένη διαπραγμάτευση εάν η χώρα της ενεργήσει μόνη της.

Όσον αφορά την έλλειψη μητρώων ασθενών (registries), η κ. Αντωνίου είπε ότι σύντομα θα υπάρξει βελτίωση σε αυτόν τον τομέα, ωστόσο τόνισε ότι αυτά πρέπει να ανήκουν σε επιστημονικούς οργανισμούς και να τελούν υπό την εποπτεία του υπουργείου Υγείας.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Δείτε επίσης