Ερώτηση στη Βουλή για τις αντικαταστάσεις προϊσταμένων στα δημόσια νοσοκομεία

Τη θέση του Υπουργείου Υγείας για αντικαταστάσεις προϊσταμένων στα νοσοκομεία της χώρας, ζητούν να πληροφορηθούν με Ερώτησή τους οι βουλευτές Β. Γιόγιακας και Γ. Γεωργαντάς.

Όπως αναφέρεται στο κείμενο της ερώτησης, Διευθυντές, Τομεάρχες και Τμηματάρχες των Νοσηλευτικών Υπηρεσιών καθαιρούνται με αποφάσεις των διοικητών, χωρίς κάποια προφανή δικαιολογητική βάση, ενώ στην θέση τους τοποθετούνται άλλοι, ο τρόπος επιλογής των οποίων παραμένει αδιευκρίνιστος.

Η συγκεκριμένη πρακτική αντίκειται στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4369/2016 με τις οποίες από την έναρξη ισχύος του έως και την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω νόμου, καθήκοντα προϊσταμένων εξακολουθούν να ασκούν οι κατά τη δημοσίευσή του προϊστάμενοι, η θητεία των οποίων λήγει αυτοδικαίως με την επιλογή και τοποθέτηση προϊσταμένων όπως προβλέπεται με τις διατάξεις του ν. 4369/2016.

Σημειώνεται επίσης ότι οι νέοι διοικητές των νοσοκομείων, προκειμένου να αντικαθιστούν τους προϊσταμένους, επικαλούνται κατά κύριο λόγο τις ρυθμίσεις του άρθρου 7 παρ. 8 περίπτωση 14 του Νόμου 3329/2005 σύμφωνα με τις οποίες ο διοικητής του νοσοκομείου μπορεί να αναθέτει προσωρινά καθήκοντα Προϊσταμένου Διεύθυνσης, Υποδιεύθυνσης και Τομέα μέχρι την πλήρωση των θέσεων αυτών.

Από την διατύπωση και την ερμηνεία της παραπάνω διάταξης προκύπτει ότι η χρήση της παραπάνω αρμοδιότητας των διοικητών προϋποθέτει την ύπαρξη κενής θέσης προϊσταμένου διεύθυνσης, υποδιεύθυνσης και τομέα.

Ο υπουργός ερωτάται ποια είναι η επίσημη θέση του Υπουργείου σχετικά με την πρακτική αντικατάστασης προϊσταμένων στα δημόσια νοσοκομεία.

Δείτε επίσης