Πάνος Καναβός: Εμπόδιο το κριτήριο ΗΤΑ έξι χωρών για την είσοδο νέων φαρμάκων

Ως εμπόδιο για την είσοδο φαρμάκων στην Ελλάδα θα λειτουργήσει το κριτήριο εισόδου, το οποίο αφορά την έγκριση από άλλες χώρες που έχουν σύστημα Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας (ΗΤΑ), εάν εφαρμοσθεί με τον τρόπο που προτείνεται από το υπουργείο Υγείας.

Αυτό είναι το συμπέρασμα της γνωμοδότησης του καθηγητή Διεθνούς Πολιτικής Υγείας του LSE, Πάνου Καναβού, η οποία βρίσκεται στα χέρια του υπουργείου.

Ειδικότερα, ο κ. Καναβός εξετάζει δύο πιθανά σενάρια, βάσει των προτάσεων του Υπουργείου Υγείας.

Το πρώτο σενάριο διερευνά τις επιπλοκές της προϋπόθεσης, η οποία ορίζει ότι ένα νέο φάρμακο πρέπει να έχει αξιολογηθεί θετικά και από τους έξι φορείς ΗΤΑ, ενώ το δεύτερο σενάριο διερευνά τις επιπλοκές της προϋπόθεσης που ορίζει ότι ένα νέο φάρμακο πρέπει να έχει αξιολογηθεί θετικά από τουλάχιστον 3 από τους 6 φορείς. Οι χώρες που έχουν προταθεί είναι η Βρετανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Πορτογαλία, η Σουηδία και η Ισπανία.

Τα δύο σενάρια και οι επιπλοκές τους σκιαγραφούνται αναλυτικά από τον κ. Καναβό, ενώ και τα δύο καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι θα είναι πολύ δύσκολο και χρονοβόρο για ένα μεμονωμένο προϊόν να περάσει από τις παραπάνω διαδικασίες.

Ο κ. Καναβός θεωρεί πολύ πιθανό μία συγκεκριμένη τεχνολογία να λάβει εξ ολοκλήρου αντίθετες συστάσεις από διαφορετικούς φορείς HTA, έτσι ώστε σε ένα περιβάλλον να είναι αποδεκτή, σε άλλο να είναι αποδεκτή με περιορισμούς ενώ σε ένα τρίτο, να απορριφθεί.

Η διαβουλευτική διαδικασία και οι μεθοδολογίες που ακολουθούνται είναι πολύ διαφορετικές σε κάθε χώρα, σε συνδυασμό με τις εθνικές προτεραιότητες.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Δείτε επίσης