Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία: Καθολική απαγόρευση καπνίσματος για την αντιμετώπιση της ΧΑΠ

Μονόδρομο χαρακτηρίζει την αποτελεσματική εφαρμογή της εγκυκλίου για την καθολική απαγόρευση του καπνίσματος, σε επιστολή της προς τους αρμόδιους φορείς, η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ).

Αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την αντιμετώπιση των χρόνιων Πνευμονοπαθειών και ειδικότερα της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ), τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των Πολιτών αλλά και την εξυγίανση του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Μεταξύ άλλων, το ΔΣ της ΕΠΕ, επισημαίνει στην επιστολή: «Δυστυχώς στη χώρα μας οι αριθμοί, παρά τις όποιες προσπάθειες εφαρμογής της νομοθεσίας, εξακολουθούν να είναι απογοητευτικοί σχετικά με τη μείωση ή τη διακοπή της καπνιστικής συνήθειας.

Το 35-45% των Ελλήνων καπνίζουν ενώ στα ανεπτυγμένα κράτη το αντίστοιχο ποσοστό κυμαίνεται από 15% έως 20%.

Παράλληλα τα ποσοστά των ασθενών με χρόνιες Πνευμονοπάθειες, όπως η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) εξαιτίας του τσιγάρου αυξάνονται δραματικά τα τελευταία χρόνια.

To 10,6% των Ελλήνων πάσχει από Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια γνωστή και ως νόσο των καπνιστών, καθώς η επίπτωση της συνδέεται ευθέως με την επίπτωση της καπνιστικής συνήθειας.

Επειδή η ΧΑΠ σχετίζεται άμεσα με την καπνιστική συνήθεια, ο επιπολασμός της μπορεί να μειωθεί κυρίως με τον αποτελεσματικό έλεγχο του καπνίσματος».

Δείτε επίσης