Στο 8,4% του ΑΕΠ οι δημόσιες δαπάνες για την Υγεία το 2015

Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), το 2015 σημειώθηκε ανάκαμψη των δημοσίων δαπανών για την Υγεία.

Η ΕΛΣΤΑΤ δημοσίευσε στατιστικά στοιχεία του έτους 2015 για τη χρηματοδότηση των δαπανών Υγείας σε εθνικό επίπεδο, με βάση το εγχειρίδιο Συστήματος Λογαριασμών Υγείας (ΣΛΥ) 2011, του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).

Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από τους πίνακες του Συστήματος Λογαριασμών Υγείας που εξέδωσε η ΕΛΣΤΑΤ, η συνολική δαπάνη υγείας ως ποσοστό επί του ΑΕΠ ανήλθε από το 7,94% το 2014 σε 8,38% το 2015.

Σε απόλυτους αριθμούς, η δημόσια δαπάνη υγείας από τα 8.195 εκ ευρώ το 2014 ανήλθε στα 8.705 εκατ. ευρώ το 2015.

Η συνολική χρηματοδότηση της Υγείας ως ποσοστό του ΑΕΠ εμφάνιζε συνεχή μείωση από το 2010 και μετά.

Αναλυτικότερα, από το 9,56% επί του ΑΕΠ που ήταν το 2010, μειώθηκε στο 9,1% το 2011, στο 8,78% το 2012, στο 8,34% το 2013 και στο 7,94% το 2014.

Η δημόσια δαπάνη αυξήθηκε στο 8,38% του ΑΕΠ το 2015, πορεία που θεωρείται ότι συνεχίστηκε και στη διάρκεια του 2016.

Δείτε επίσης