Προτάσεις της Κομισιόν για τη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας

Μιλώντας στο συνέδριο «The Future of Healthcare in Greece», ο επικεφαλής του Τομέα Συστημάτων Υγείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Sylvain Giraud αναφέρθηκε στο σχέδιο που έχει εκπονήσει η Κομισιόν, σε συνεργασία με διάφορα όργανα στις Βρυξέλλες, όπου συμμετέχουν όχι μόνο οι Υπουργοί Υγείας αλλά και οι Υπουργοί Οικονομικών.

Ο σκοπός αυτού του σχεδίου είναι να βρεθούν μέτρα για τη βιωσιμότητα των συστημάτων Υγείας.

Οι δημόσιες δαπάνες για την υγεία στην ΕΕ ανέρχονται στο 8,7% του ΑΕΠ και στο 15% όλων των δημόσιων δαπανών.

Όλες οι χώρες της ΕΕ πρέπει να προβούν στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, τόνισε ο κ. Giraud.

«Η καθολική κάλυψη αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς αναπτυξιακούς στόχος στον τομέα της υγείας στην ΕΕ και έναν από τους καθοριστικούς παράγοντες κοινωνικής συνοχής. Πιέσεις στον κοινοτικό προϋπολογισμό ασκούν η γήρανση του πληθυσμού, η διαχείριση των χρονίων παθήσεων και η κατασπατάληση των πόρων των συστημάτων υγείας. Η ατζέντα της ΕΕ για βιώσιμα συστήματα υγείας περιλαμβάνει: αύξηση της προσβασιμότητας και δημοσιονομική σταθερότητα», δήλωσε.

Ο κ. Giraud τόνισε ότι χρειάζονται ορθολογικότερη διαχείριση πόρων με πιο έξυπνες επενδύσεις και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στην Υγεία.

Επίσης τόνισε ότι χρειάζεται απομάκρυνση από το νοσοκομείο ως επίκεντρο ιατροφαρμακευτικής φροντίδας, αποδοτική χρήση των φαρμάκων, άνοιγμα σε πιο οικονομικά προϊόντα και έμφαση στην πρόληψη.

Στις 26 Απριλίου 2017 η Κομισιόν θα ανακοινώσει τις προτάσεις της για τη βιωσιμότητα των συστημάτων Υγείας.

Δείτε επίσης