Αγωνία των ασθενών για την πρόσβαση τους στα καινοτόμα φάρμακα

Τρεις πρόσφατες έρευνες δείχνουν την αγωνία των Ελλήνων πολιτών για θέματα περίθαλψης και υγείας.

Η πρώτη έρευνα, η οποία παρουσιάστηκε στο συνέδριο The Future of Healthcare in Greece είναι Πανελλαδική έρευνα κοινής γνώμης σε δείγμα 1.000 ατόμων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Με βάση την εν λόγω έρευνα, εμπόδια στην πρόσβαση σε γιατρό αντιμετωπίζει το 24% των ερωτηθέντων, μολονότι η Ελλάδα καταγράφει τον υψηλότερο δείκτη ιατρών ανά κάτοικο.

Αυτό οφείλεται πρωτίστως στην καθυστέρηση που υπάρχει στο κλείσιμο ενός ραντεβού και στην αδυναμία πληρωμής της επίσκεψης σε μη συμβεβλημένο ιατρό.

Το 48% των ερωτηθέντων θεωρεί ως απαραίτητη δομική μεταρρύθμιση του συστήματος υγείας τη θέσπιση οικογενειακού γιατρού για όλους τους πολίτες, ενώ το 41,9% την εύρεση και άλλων πόρων χρηματοδότησης του συστήματος υγείας.

Για τα καινοτόμα φάρμακα

Αγωνία εκφράζουν οι πολίτες και για την πρόσβαση τους σε νέα καινοτόμα φάρμακα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας της ALCO για λογαριασμό του PhRMA Innovation Forum.

Συγκεκριμένα, περισσότεροι από 6 στους 10 πολίτες θεωρούν ότι το επίπεδο της παρεχόμενης περίθαλψης στην Ελλάδα έχει υποχωρήσει σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Οκτώ στους 10 υποστηρίζουν ότι δεν καλύπτονται επαρκώς από την Πολιτεία οι ανάγκες σε φάρμακα , ενώ πάνω από 6 στους 10 θεωρούν ότι η μειωμένη πρόσβαση σε νέα καινοτόμα φάρμακα σημαίνει κίνδυνο για την υγεία τους.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο διάστημα 3 – 8 Μαρτίου 2017 με τη μέθοδο των τηλεφωνικών συνεντεύξεων, σε πανελλαδικό δείγμα 1.000 ατόμων ηλικίας 18 ετών και άνω.

Ικανοποίηση από την συμπεριφορά και τη αποτελεσματικότητα του έμψυχου δυναμικού του συστήματος υγείας, εκφράζουν στην πλειοψηφία τους οι Έλληνες ασθενείς, οι οποίοι όμως από την άλλη μεριά διαπιστώνουν σημαντικές ελλείψεις στις δομές τους του ΕΣΥ, οι οποίες δυσκολεύουν την καθημερινότητά τους.

Την ίδια στιγμή, οι ασθενείς, διαπιστώνουν έλλειψη σεβασμού των δικαιωμάτων τους από την πλευρά του Υπουργείου Υγείας, αλλά και σημαντικές καθυστερήσεις στην έγκαιρη είσοδο των νέων θεραπειών στη χώρα.

Συγκεκριμένα, 7 στους 10 είναι απόλυτα ικανοποιημένοι με το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό του ΠΕΔΥ όπως και με τη συμπεριφορά του διοικητικού προσωπικού.

Δύο στους 3 εξέφρασαν την ικανοποίησή τους σχετικά με την ευκολία να κλείνουν ραντεβού με το γιατρό της επιθυμητής ειδικότητας στη περιοχή που θέλουν, όμως 3 στους 4 εξέφρασαν δυσαρέσκεια όσον αφορά στη δυνατότητα να κλείσουν ραντεβού την ημέρα και ώρα που να τους βολεύει.

Σχετικά με τα φάρμακα, η συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών (9 στους 10) θεωρεί ότι τα καινοτόμα φάρμακα είναι άκρως απαραίτητα για την αντιμετώπιση δύσκολων ασθενειών όπως η δική τους.

Επίσης οι 6 στους 10 εμπιστεύονται απόλυτα τα γενόσημα.

Οι 7 στους 10 επίσης εκφράζουν δυσαρέσκεια για το ποσοστό συμμετοχής τους στην αγορά των φαρμάκων τους.

Τα παραπάνω αποτελούν τα βασικά συμπεράσματα της on line Πανελλήνιας Ποσοτικής Έρευνας που έγινε με τη συμμετοχή 64 Ομοσπονδιών – Συλλόγων Ασθενών την περίοδο 2/3 – 31/3/2017, από το Health Daily και την εταιρεία Global Link.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Δείτε επίσης