Οι αριστερόχειρες είναι καλύτεροι από τους δεξιόχειρες στα μαθηματικά

Υπάρχει μια σχέση ανάμεσα στις στις μαθηματικές δεξιότητες και το ποιο χέρι που χρησιμοποιεί κάποιος, το αριστερό ή το δεξί, αλλά είναι πιο περίπλοκη από όσο θα νόμιζε κανείς.

Η σχέση μεταξύ του αγαπημένου μας χεριού και των μαθηματικών ικανοτήτων είναι αμφιλεγόμενη. Ορισμένες μελέτες έχουν υποστηρίξει ότι οι αριστερόχειρες είναι, σε γενικές γραμμές, προικισμένοι στα μαθηματικά ενώ οι ισχυροί δεξιόχειρες εκτελούν χειρότερες επιδόσεις. Πιο πρόσφατα, έχει προταθεί ότι τα αμφίπλευρα άτομα, αυτά που χρησιμοποιούν εξ ίσου καλά και τα δύο χέρια, είναι η πιο μειονεκτική ομάδα από την άποψη της μαθηματικής ικανότητας.

Εκτιμάται ότι παγκοσμίως το 10-13,5% των ανθρώπων δεν είναι αμιγώς δεξιόχειρες. Λίγοι από αυτούς χρησιμοποιούν άνετα και τα δύο χέρια, αλλά οι περισσότεροι είναι καθαρά αριστερόχειρες. Και σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Frontiers in Psychology, οι αριστερόχειρες είναι μετρίως καλύτεροι από τους δεξιόχειρες στα μαθηματικά.

Ερευνητές από το Τμήμα Ψυχολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Λίβερπουλ, συνεργάστηκαν με ειδικούς από την Ιταλία και την Ολλανδία και πραγματοποίησαν μια σειρά πειραμάτων σε περισσότερους από 2.300 μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου, οι οποίοι κλήθηκαν να λύσουν μαθηματικά προβλήματα με διάφορους βαθμούς δυσκολίας.

Οι αριστερόχειρες και οι δεξιόχειρες είχαν σε γενικές γραμμές παρόμοιες επιδόσεις, όταν τα προβλήματα ήταν απλά. Όταν, όμως, τα πράγματα δυσκόλευαν, τότε οι αριστερόχειρες υπερτερούσαν κάπως, κάτι που φαινόταν ιδιαίτερα στα αγόρια.

Επιπλέον, οι ακραίοι δεξιόχειρες -αυτοί που χρησιμοποιούσαν μόνο το δεξί χέρι για να γράψουν, να σχεδιάσουν, να πετάξουν κάτι- είχαν κατά μέσο όρο χειρότερες επιδόσεις σε όλα τα μαθηματικά τεστ, σε σχέση με τους μετριοπαθείς δεξιόχειρες, οι οποίοι χρησιμοποιούν κάποιες φορές και το αριστερό τους χέρι.

Οι αριστερόχειρες εμφανίζουν κατά μέσο όρο πιο ανεπτυγμένο δεξί ημισφαίριο εγκεφάλου, ενώ οι δεξιόχειρες πιο ανεπτυγμένο αριστερό ημισφαίριο. Επιπλέον, το μεσολόβιο, η δέσμη νευρικών ινών που συνδέει τα δύο εγκεφαλικά ημισφαίρια, είναι συνήθως μεγαλύτερη στους αριστερόχειρες. Αυτή η βελτιωμένη συνδεσμολογία, σύμφωνα με ορισμένους επιστήμονες, επιτρέπει στους αριστερόχειρες να διαθέτουν ανώτερη εγκεφαλική επεξεργασία των πληροφοριών.

Αυτό πιθανώς εξηγεί γιατί υπάρχει μεγαλύτερη αναλογία αριστερόχειρων (σε σχέση με το ποσοστό τους στο γενικό πληθυσμό) μεταξύ μουσικών, καλλιτεχνών, αρχιτεκτόνων, σκακιστών, και μαθηματικών.

Πάντως, πρόσφατες μελέτες δεν έχουν δείξει ότι οι αριστερόχειρες έχουν κάποιο γενικό νοητικό πλεονέκτημα, ίσως μάλιστα να υστερούν σε σχέση με τους δεξιόχειρες. Μια έρευνα βρήκε ότι τα αριστερόχειρα παιδιά έχουν ελαφρώς χειρότερες επιδόσεις σε μια σειρά από αναπτυξιακά τεστ, ενώ μια άλλη διαπίστωσε ότι το ποσοστό των αριστερόχειρων είναι ελαφρώς μεγαλύτερο μεταξύ των ατόμων με νοητική υστέρηση.

Δείτε επίσης