Στα 281 δισ. ευρώ οι συνολικές δαπάνες για την υγεία μεταξύ των ετών 2000-2016

Με βάση τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), τα τελευταία 17 χρόνια δαπανήθηκαν στη χώρα μας περί τα 281 δισ. ευρώ.

Η δημόσια δαπάνη για την υγεία έφτασε στα 176 δισ. ευρώ ή τα 2/3 της συνολικής δαπάνης. Δηλαδή πληρώσαμε το 33% των συνολικών δαπανών για την υγεία ή 105 δισ. ευρώ από τη τσέπη μας. Το ποσοστό των δημοσίων δαπανάν ανά έτος κυμαίνεται μεταξύ 55% έως 68%.

Την τετραετία 2007-2010 η δαπάνη για την υγεία ήταν η υψηλότερη φτάνοντας τα 86 δισ. ευρώ ενώ η αντίστοιχη δαπάνη ήταν  58 δισ. ευρώ.

Η φαρμακευτική δαπάνη, με βάση τα στοιχεία του ΕΟΦ, φαίνεται ότι από το 2000 μέχρι και το 2016 ήταν περίπου 97 δισ. ευρώ. Από αυτά, περίπου 20 δισ. ευρώ αφορούν φάρμακα νοσοκομειακά ή σκευάσματα που διακινούνται στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ ενώ τα υπόλοιπα σκευάσματα που διακινούνται μέσω φαρμακείων και φαρμακαποθηκών.

Ο ΕΟΦ προσδιορίζει ότι σκευάσματα αξίας 4,2 δισ. ευρώ αφορούν παράλληλες εξαγωγές τα έτη 2008-2016, δηλαδή περίπου το 10% των πωλήσεων σε αξία από φαρμακεία και φαρμακαποθήκες τα έτη αυτά. Υπολογίζεται ότιστην περίοδο της 16ετίας η αξία των νόμιμων παράλληλων εξαγωγών προσέγγισε τουλάχιστον τα 5-6 δισ. ευρώ κι έτσι η εσωτερική αγορά φαρμάκου μπορεί να υπολογιστεί στα περίπου 92 δισ. ευρώ.

Με βάση τα στοιχεία για τη δημόσια δαπάνη, ότι το σύνολο των καταβολών του δημοσίου για εξωνοσοκομεικά φάρμακα ήταν της τάξης των 49 δισ. ευρώ.

Υπάρχει επίσης και ένα μέρος των νοσοκομειακών φαρμάκων τα οποία περιέχονται στους προϋπολογισμούς των νοσοκομείων ή χορηγούνταν από τις ιδιωτικές κλινικές και τα οποία δεν προσδιορίζονται από τον ΕΟΦ ώστε να προσδιοριστεί η αντίστοιχη δημόσια δαπάνη γι αυτά.

Δείτε επίσης